Italų dainininkai Lenkijos ir Lietuvos valdovo dvare pagal Sebastiano Čampio užrašus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Italų dainininkai Lenkijos ir Lietuvos valdovo dvare pagal Sebastiano Čampio užrašus
In the Book:
Lietuva - Italija : šimtmečių ryšiai / sudarytoja Daiva Mitrulevičiūtė. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016. P. 516-523
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; 19 amžius; Sebastianas Čampis; Sebastianas Čampis; Sebastianas Čampis (1769–1847); Italija (Italy); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Mokslas / Science; Muzika / Music; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas muzikinis ir meninis Lietuvos ir Lenkijos valstybę bei Italiją siejęs ryšių tinklas. Pagrindiniu šaltiniu tyrimui tapo Sebastiano Čampio, save vadinusio Lenkijos Karalystės korespondentu Italijoje mokslams ir menams 1830 m. parengtas veikalas apie italų gydytojus, muzikus, dailininkus, tapytojus, architektus, skulptorius ir kitus menininkus Lenkijoje. Trumpai pristatoma S. Čampio biografija, pateikiamos jo išvykimo dėstyti į Varšuvos universitetą graikų ir lotynų literatūrą aplinkybės, aptariama nepalanki universiteto atmosfera ir konfliktas su vokiečiais profesoriais dėl jo kompetencijos trūkumo. 1821 m. S. Čampis pasisiūlė tapti moksliniu korespondentu užsienyje ir rengti publikacijas; šis jo sumanymas sulaukė Religijos ir švietimo komisijos pritarimo, todėl S. Čampis persikvalifikavo į tyrėją. Italijoje publikuoti S. Čampio pagal Lenkijos archyvų šaltinius bei kitą medžiagą parengti darbai apie Lenkijos kultūrą ir istoriją bei jos ryšius su Italija. Aptariamas „Žinių“ veikalas – išplėtotas, pateikiamos daugelio minimų asmenų biografijos. Vis dėlto skyrius apie muzikus – skurdus ir trumpas, neįtraukti kai kurie žymūs dainininkai; daugiau dėmesio skirta tik Žygimanto Vazos laikų kapelos giesmininkui Aleksandrui Čiliui. Daroma išvada, jog Sebastiano Čampio parengta knyga yra silpna, o indėlis į italų dainininkų ir muzikų istoriją Abiejų Tautų Respublikoje – nuviliantis.Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Italai; Italija (Italy); Italų daininkai; Italų muzikai Lenkijoje; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lenkijos ir Lietuvos valdovo dvaras; Muzika; Sebastianas Čampis; Sebastianas Čampis (1769–1847); Varšuvos universitetas; 18 amžius; 19 amžius; Čampis, Sebastianas; Ciampi, Sebastiano; Italian Composers in Poland; Italian singers; Italians; Italy; Lithuania; Music; Polish–Lithuanian Commonwealth; Sebastiano Ciampi; Sebastiano Ciampi (1769-1847); The 18th and 19th century; The Court of the King of Poland and Lithuania; The University of Warsaw; University of Warsaw.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64504
Updated:
2019-03-13 14:11:26
Metrics:
Views: 27
Export: