Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Savojos valstybė : šimtmečiais plėtotų politinių ir kultūrinių santykių tinklas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Savojos valstybė: šimtmečiais plėtotų politinių ir kultūrinių santykių tinklas
Authors:
In the Book:
Lietuva - Italija : šimtmečių ryšiai / sudarytoja Daiva Mitrulevičiūtė. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016. P. 263-277
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Italija (Italy); Kultūriniai ryšiai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Politiniai ryšiai; Prancūzija (France); Savoja; Savojos valstybė; Valdovai; Šventieji; Cultural relations; France; Italia; Lithuanian XV-XVIII c. history; Monarchs; Political relations; Saints; The County of Savoy; The Grand Duchy of Lithuania; The Great Duchy of Lithuania.
Keywords:
LT
15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Italija (Italy); Kultūriniai ryšiai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Politiniai ryšiai; Prancūzija (France); Savoja; Savojos valstybė; Šventieji; Valdovai.
EN
County of Savoy; Cultural relations; France; Great Duchy of Lithuania; Italia; Lithuanian XV-XVIII c. history; Monarchs; Political relations; Saints.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami kultūriniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Savojos ryšiai. Ankstyviausi ryšiai užfiksuoti dar XV a., tačiau jiems itin svarbu tai, jog LDK į kultūrinį italų akiratį žymiai pateko XVI a. pabaigos Savojos valstybės pavaldinio Džiovanio Botero parengtame traktate „Žinios apie pasaulį“. Būtent XVI a. LDK ir Savojos ryšiai buvo glaudžiausi ir intensyviausi. Pristatoma San Džordžo grafų Bjandračių giminė, kurių pirmtakas Albertas I buvo kildinamas iš Lietuvos kunigaikščių, davusių karalių Lenkijos sostą, giminės. 1524 m. parašyta šios dinastijos istorija pasižymėjo išaukštinta lietuviška giminės kilme. Bjandračių herbe vaizduotas raitelis ant žirgo, iškėlęs kalaviją, dėl ko jis buvo itin panašus į Lietuvos vytį, kuris nuo XIV a. paplito kaip heraldinis LDK simbolis. Vis dėlto daroma prielaida, jog Bjandračių herbo kilmė susijusi su giminės kilmės vietovės šventojo globėjo šv. Jurgio ikonografija. Lietuvos ir Lenkijos bei Savojos kunigaikščių ryšys mezgėsi ir per panašų „giminės šventojo“ motyvą, atsiradusį XV a.: LDK vystėsi šv. Kazimiero, o Italijoje – palaimintojo Amedėjaus kultas. Abu šventieji vaizduoti kaip uolūs krikščionybės gynėjai, kas buvo itin svarbu augant protestantizmo įtakai Europoje. Straipsnyje taip pat pristatytos Savojos kunigaikščių mintys apie ATR sostą XVI a. ir savojiečio Dž. Dž. Bjandratos veikla Lenkijos ir Lietuvos reformatų bažnyčioje. Straipsnis baigiamas XVII-XVIII a. savojiečių diplomatijos dėmesiu Abiejų Tautų Respublika ir politiniais šių valstybių ryšiams.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64489
Updated:
2022-02-13 14:14:55
Metrics:
Views: 22
Export: