Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Aleksandro Gvanjinio veikale „Europinės Sarmatijos aprašymas“ (Sarmatiae Europeae Descriptio, 1578) : etnografija, egzotika, kultūrinis nevienalytiškumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Aleksandro Gvanjinio veikale „Europinės Sarmatijos aprašymas“ (Sarmatiae Europeae Descriptio, 1578): etnografija, egzotika, kultūrinis nevienalytiškumas
In the Book:
Lietuva - Italija : šimtmečių ryšiai / sudarytoja Daiva Mitrulevičiūtė. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016. P. 254-262
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aleksandras Gvanjinis; Biografija; Egzotika; Etnografija; Gvanjinis; Italija (Italy); Kartografija; Kultūrinis nevienalytiškumas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Leidyba; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Sarmatija; „Europinės Sarmatijos aprašymas“; Alessandro Guagnini; Biography; Cartography; Ethnography; Exotica; Gwagnini; Heterogeneous culture; Italy; Polish kingdom; Publishing; Sarmatia; Sarmatiae Europeae descriptio.
Keywords:
LT
Aleksandras Gvanjinis; Biografijos / Biographies; Egzotika; Etnografija / Ethnography; Europinės Sarmatijos aprašymas; Gvanjinis; Italija (Italy); Kariuomenė / Army; Kartografija; Kultūrinis nevienalytiškumas; Leidyba / Publishing; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mokslas / Science; Sarmatija.
EN
Alessandro Guagnini; Cartography; Ethnography; Exotica; Gwagnini; Heterogeneous culture; Italy; Polish kingdom; Sarmatia; Sarmatiae Europeae descriptio.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma įvairialypė Aleksandro Gvanjinio asmenybė kaip savitas reiškinys abiejų jo tėvynių, Venecijos respublikos ir Lenkijos-Lietuvos valstybės, kontekste. Karys, verslininkas ir literatas buvo veiksmingas dviejų visuomenių, kuriose jam teko darbuotis, tarpininkas. Gimė 1534 ar 1535 m. Venecijoje, apie 1557 m. iškeliavo į Lenkiją pas tėvą Ambrodžijų. Stojo tarnauti karo inžinieriumi, tapo Vitebsko įgulos vadu, dalyvavo kare prieš maskvėnus, 1569 m. gavo Lenkijos pilietybę ir riterio titulą. Ryšių su gimtine nenutraukė. 1578 m. atvyko į Italiją su rekomendaciniais Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro laiškais ir Venecijos senatui siūlė pelningų sandorių teritorijose prie Baltijos jūros. 1581 m. Švedijos karaliaus Jono Vazos įpareigotas užmegzti prekybos ryšius su Venecija grįžo į Italiją antrąsyk. Abu Gvanjinio prekybinių ryšių užmezgimo bandymai buvo nesėkmingi, tad jis 1586 m. galutinai įsikūrė Krokuvoje, kur 1614 m. ir mirė. Šlovę jam atnešė 1578 m. išleistas veikalas „Europinės Sarmatijos aprašymas“ (Sarmatiae Europeae Descriptio), kuriame aprašyta Lenkija, Lietuva, Prūsija, Vokiečių ordino valdos, Livonija, Maskva ir „Stepių totoriai“. XVI a. italai pasižymėjo perdėta puikybe kitų valstybių ir tautų atžvilgiu, tačiau Gvanjinis keičia savo kaip italo požiūrį. Tai atsispindi ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės aprašyme, kur įgyja vertę kiekvienas autochtoniškas komponentas: genealogija, senoji religija ir laidojimo papročiai, žemės ūkis, kariuomenės sutvarkymas.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64488
Updated:
2022-02-13 14:07:41
Metrics:
Views: 36
Export: