Verslo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo/įmonės arba jų dalių perdavimo samprata taikant direktyvos "Dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo" nuostatas
Alternative Title:
Concept of transfer of businesses/undertakings or parts of businesses/undertakings when applying the directive on the approximation of the laws of the member states relating to the safeguading of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses
In the Journal:
Teisės problemos. 2006, Nr. 3 (53), p. 34-59
Keywords:
LT
Verslo perdavimas; Direktyvos; Darbuotojai.
EN
Transfer of business; Directives; Employee.
Summary / Abstract:

LTVerslo perdavimas yra sudėtingas procesas ir labai dažnai jis nepavyksta ne dėl to, kad pats verslas yra neperspektyvus, bet ir dėl su perdavimu susijusių problemų. Daugiausia keblumų kelia verslo/įmonės perdavimo samprata, numatyta direktyvos Nr. 2001/23/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo“ 1 straipsnyje, kuri gali būti įvairiai interpretuojama. Direktyvos 2001/23/EB preambulės 8 p. numatyta, kad siekiant užtikrinti teisinę apsaugą ir skaidrumą, teisinę perdavimo sąvoką reikia patikslinti pagal Europos Teisingumo Teismo (toliau – ETT) praktiką. ETT bylų gausa rodo, kad šios direktyvos taikymas yra komplikuotas. Siekiant pateikti kompleksišką „verslo perdavimo“ sampratą, straipsnyje nagrinėjamas direktyvos 2001/23/EB 1 straipsnio a, b ir c nuostatų taikymas. Remiantis ETT praktika, analizei naudojamos ir bylos, kurių objektas susijęs su pirminės direktyvos Nr. 77/187/EB nuostatų taikymu. [Iš leidinio]

ENThe transfer of business is a complex process and it often fails not due to the prospects of the business itself but due to the problems related to the transfer. The concept of the transfer of businesses/undertakings, as it is established in the Article 1 of the Council Directive 2001/23/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses, is subject to various interpretations and, therefore, particularly problematic. Paragraph 8 of the preamble of the Council Directive 2001/23/EC provides that that the legal concept of transfer has to be clarified in the light of the case-law of the European Court of Justice (hereinafter – the ECJ) in considerations of legal security and transparency. The abundance of the ECJ cases indicates that the application of this directive is complicated. In order to reach a fuller understanding of the “business transfer”, the article examines the application of a, b and c clauses of Article 1 of the Council Directive 2001/23/EC. Following to the ECJ practice, the analysis also uses those cases in which the object is related to the application of the initial Acquired Rights Directive 77/187/EC.

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6448
Updated:
2013-04-28 16:25:44
Metrics:
Views: 83
Export: