Viešojo administravimo įtaka statybos verslui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo administravimo įtaka statybos verslui
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2006, Nr. 17, p. 42-48
Summary / Abstract:

LTViešojo administravimo įtakos statybos verslui tema šiandien yra labai svarbi, nes statybos verslo reikšmė šalies ūkiui, sprendžiant socialines ir ekonomines problemas, yra didžiulė, o viešųjų administratorių vykdoma veikla, kaip pažymi daugelis specialistų, galėtų būti racionalesnė tokio verslo atžvilgiu. Tyrimo tikslas - atlikus praktinius viešojo administravimo tyrimus suformuluoti pagrindines išvadas ir pasiūlyti efektyvios statybos verslo viešojo administravimo struktūros įgyvendinimo priemones statybos versle. Straipsnyje nagrinėjama šiuolaikinio viešojo administravimo įtaka mūsų šalies statybos verslo plėtrai, nurodomi esamos viešojo administravimo sistemos trūkumai, turintys įtakos statybos verslui, ir akcentuojama Lietuvos statybos verslo raidos svarba vietinėse rinkose. Kadangi mūsą šalyje statybos verslas, kiek pajėgia, padeda kurti bei plėtoti nacionalinę ekonomiką, straipsnyje siekiama pabrėžti, kad statybos verslo viešojo administravimo sistemos kaita turi vykti planuotai, o viešųjų administratorių vykdoma veikla turi būti efektyvi, dalykiška, nebiurokratiška. Išnagrinėjus statybos verslo padėtį šalies ekonomikoje, anketinės apklausos analizės būdu išsiaiškinama ir įvertinama verslininkų nuomonė dėl statybos verslo viešojo administravimo funkcionavimo. Atlikus anketinės apklausos tyrimo analizę daroma pagrindinė išvada, kad statybos verslo viešojo administravimo kaita šiuo metu vyksta neplanuotai, neveiksmingai ir nesklandžiai. Teikiamos viešojo administravimo teisinių suvaržymų ir politinės įtakos mažinimo statybos verslui, statybos verslo bendruomenės pasitikėjimo viešais administratoriais didinimo rekomendacijos.

ENAs representatives of the construction business are able to manage themselves so that they are in conformity with the existing and future requirements of Lithuanian market development and international integration, maintaining the ability to compete on domestic and international markets, thus the alternation of certain public administration institutions for successful development of the construction business should be planned. Unplanned alternation of public administration is conditioned by constant and hardly predicted political, economical and social environment. On the other hand, however, purposive alternation of public administration for the construction business should be pursued by certain public administration institutions and organizations, aiming at the effectiveness of the activities carried out by public administrators, efficiency, and non-bureaucratic attitude towards the construction business. The importance of the ratio between free market and state regulation of economics for the modern life is very high, which means that the importance of public administration on the construction business is tremendous. Survey analysis is used for clarification and respective evaluation of the opinion of the construction business community with regard to the functioning of public administration in the construction business. Public administration in the construction business is studied by experts of market economics, officers of public institutions and businessmen-builders themselves; the topic, however, hasn't been studied well enough to avoid problems and mistakes when making certain decisions. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Viešojo administravimo efektyvumas : monografija / ats. redaktorius Alvydas Raipa. Kaunas : Technologija, 2001. 387 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6445
Updated:
2018-12-20 23:10:25
Metrics:
Views: 26
Export: