Najstarsze dokumenty XVI w. w archiwach prywatnych szlachty WKL (na podstawie Metryki Litewskiej)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Najstarsze dokumenty XVI w. w archiwach prywatnych szlachty WKL (na podstawie Metryki Litewskiej)
Alternative Title:
  • The Oldest Documents in the 16th-c. Private Archives of the Gentry of the Grand Duchy of Lithuania (According to the Lithuanian Metrica)
  • Seniausi dokumentai XVI a. privačiuose LDK bajorijos archyvuose (Lietuvos Metrikos duomenimis)
  • Oldest documents in the sixteenth-century private archives of the GDL gentry (According to the Lithuanian Metrica)
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Archyvai / Archives; Dokumentai / Documents; Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas vienas pradinių privataus archyvo kaupimo etapų – XVI a. LDK bajorijos buvę, saugoti ir prarasti dokumentai bei jų rinkiniai. Dėl problemos ir šaltinių platumo siekiama nustatyti galimybes rekonstruoti fiziškai egzistavusius XVI a. bajorijos archyvus, o pasiremiant Lietuvos Metrikos medžiaga, apžvelgti šaltinio teikiamą informaciją apie bajorijos turimų dokumentų kiekį, archyvų ypatybes, ypatingą dėmesį skiriant seniausiems saugotiems dokumentams. XVI a. LDK bajorija, supratusi rašto reikšmę, kaupė ir saugojo gaunamus dokumentus. Jų, ypač vidutinės ir smulkiosios bajorijos, archyvai tuo metu buvo pradiniame formavimosi etape. Kauptų raštų skaičius, dokumentų pobūdis iš esmės buvo maždaug proporcingas užimamai bajoro padėčiai visuomenėje. Kuo mažesnė turima valda ar užimamos pareigos, tuo mažiau turėtų dokumentų. LDK didikai sukaupdavo didelius archyvus – jų privati dokumentika tilpo į ne mažiau kaip 4 skrynias. Pasiturintys ir vidutiniai bajorai sukaupdavo iki dviejų šimtų dokumentų, juos paprastai sudėdavo į vieną didelę dėžę ar skrynią. Smulkių bajorų archyvų apimtys siekė nuo kelių iki keliolikos dokumentų mažesnėse skrynelėse. XVI a. LDK bajorijos archyvuose daugumą dokumentų sudarė einamųjų reikalų raštai. XVI a. LDK didikų archyvų dokumentai chronologiškai siekė XIV a. pabaigą – XV a. pradžią. Pasiturintieji ir vidutiniai bajorai savo skryniose taip pat laikė ankstesnių LDK valdovų, pradedant Kazimieru, raštus. Smulkieji bajorai turėdavo dokumentus, siekiančius jau Aleksandro laikus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Archyvai; Dokumentai; Bajorai; Archyviniai dokumentai; Saugojimas; Lietuvos istorijos institutas; Documents; Archives.

ENThe article analyses the initial stage of the accumulation of private archives, namely the documents once held, preserved and lost by members of the gentry of the Grand Duchy of Lithuania (the GDL) in the 16th c. and collections that were made of them. An attempt is made to reconstruct the gentry’s archives of that period and, on the basis of the material of the Lithuanian Metrica, to review the information about the amount of documents kept by the gentry and features typical of those archives, paying particular attention to the oldest documents. In the 16th c., the Lithuanian gentry were aware of the importance of writing and stored the received documents. In that period the archives of the middle and lesser gentry were in the initial stage of formation. The material of the Lithuanian Metrica contains valuable information about the status of contemporary archives. An investigation of 140 16th-c. books of the Lithuanian Metrica showed that archivally important files were recorded in each of them more than once. Almost 500 files of this kind were found. They dealt mostly with the reports about lost documents and seals, cases about falsified and destroyed documents and the transfer of immovable property or debt. The number and nature of documents kept were in relative proportion to a boyar’s status in society. The smaller the possessions and the lower the post, the smaller was the amount of documents. The data confirm historians’ assertions about large archives accumulated by the noblemen of the GDL in the 16th c. The study also reveals the nobility's easier access to the renewal of lost documents and the ways of accumulating the archives and their storage places.

ISBN:
9789986780915
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6437
Updated:
2013-04-28 16:25:38
Metrics:
Views: 29
Export: