Lietuvos Statutas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji visuomenė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Lietuvos Statutas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji visuomenė
Editors:
  • Valikonytė, Irena, sudarymas [com]
  • Steponavičienė, Lirija, sudarymas [com]
  • Bumblauskas, Alfredas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015.
Pages:
299 p
Series:
Lietuvos istorijos studijos; t. 12
Notes:
Bibliografija, rodyklės.
Contents:
Pratarmė / Irena Valikonytė, Lirija Steponavičienė — Zigmanto II 1529 metų šalies privilegija / Edvardas Gudavičius — Povilas Kasparavičius Ostrovickis (Bytautaitis): biografijos bruožai / Irena Valikonytė — 1588 metų Lietuvos Statutas Abiejų Tautų Respublikos politinės kultūros erdvėje (iki XVII a. pradžios) / Jūratė Kiaupienė — III Statut a próby kodyfikacji prawa koronnego za panowania Zygmunta III / Adam Moniuszko — Naiwność czy taktyka? Uzasadnianie prób unifikacji prawa litewskiego i koronnego XVI–XVIII wieku / Andrzej B. Zakrzewski — „Jei bajoras iš pono dvarą išsitarnautų.“ Feodalinės teisės apraiškos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV amžiuje – XVI amžiaus viduryje / Rimvydas Petrauskas — Praktyka procesowa władz miasta Knyszyna na Podlasiu w latach 1553-1557 a I Statut Litewski / Łukasz Gołaszewski — Mirties bausmės skyrimas viešųjų raštų klastotojams Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismuose XV amžiaus pabaigoje – XVI amžiaus viduryje / Andrej Ryčkov — Правосознание шляхты Волынской земли по материалам судебных книг Луцкого старосты 1560-х гг. / Владимир Полищук — Odisėjo lynas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanclerio Leono Sapiegos tarnai ir jų organizacija paskutiniame XVI amžiaus dešimtmetyje / Eugenijus Saviščevas — Nužudymų bylos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiojo Tribunolo teismo praktikoje (XVIII a. antroje pusėje) / Adam Stankevič — Ar Abiejų Tautų Respublikos žydų teisinė padėtis buvo vienoda? Žydų teisinio statuso Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ištakos ir klostymosi tendencijos / Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė —Формирование правовой системы украинских земель Великого княжества Литовского второй половины XV – первой трети XVI вв.: постановка проблемы / Дмитрий Ващук — Термины, использовавшиеся для обозначения понятия «государство» в Великом княжестве Литовском в XIV–XVI вв. / Василий Воронин — „Valdovo keliai“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorinės struktūros sandaroje XV–XVI amžiuje / Tomas Čelkis — Инвентарь «Книг Метрики ВКЛ по-новому переплетенный и составленный» Григорием Качановским (1787 г.): источник по истории государственного архива Великого Княжества Литовского / Олег Дзярнович — Jak badać porozbiorowe dzieje III Statutu Litewskiego? / Sławomir Godek — Asmenvardžių rodyklė — Apie autorius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnių rinkinyje, parengtame pagal 2013 m. lapkričio 7–8 d. Vilniaus universitete vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, skirtoje 1588 m. Trečiojo Lietuvos Statuto priėmimo 425 metų sukakčiai, perskaitytus pranešimus, Lietuvos ir užsienio istorikai analizuoja ne tiek Statuto turinį, kiek teisės formavimo ir funkcionavimo bei kodifikavimo tradicijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje problemas, teisės vaidmenį įvairiose bajoriškosios visuomenės gyvenimo srityse, taip pat santykiuose su Lenkijos Karalyste ir Abiejų Tautų Respublikos epochoje. Autorių įžvalgos, besiremiančios modernios prieigos metodais, papildo statutianą ir pagilina Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sociopolitinės ir kultūros raidos vaizdinius šiuolaikinėje istoriografijoje.

ISBN:
9786094595103
Parts:
Related Publications:
About the terms concerning the ruler and the state in the Grand Duchy of Lithuania in the epoch of Mindaugas' reign / Yanina Ryier. Wschodni Rocznik Humanistyczny 2020, t. 17, no. 3, p. 31-44.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64362
Updated:
2022-01-05 14:34:42
Metrics:
Views: 36
Export: