Alcohol use as the subsequence of stress at work

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Alcohol use as the subsequence of stress at work
Alternative Title:
Alkoholio vartojimas - streso darbo vietoje pasekmė
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba. 2004, Nr. 2 (8), p. 12-18
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Darbo sąlygos / Working conditions; Europos Sąjunga / European Union; Socialinės problemos / Social problems.
Summary / Abstract:

LTNustatyta, jog šiuolaikiniai mokslo, technologijų pasiekimai sukuria tokią erdvę, kurioje mokslinės žinios keičiasi kas keleri metai. Sparti kaita vyksta visame aplinkiniame pasaulyje, - politiniame, ekonominiame, socialiniame. Visa tai įtakoja ir naujus asmenybinius psichosocialinės darbo adaptacijos principus. (Frone, Russell, Cooper, 1997) Dauguma suaugusiųjų didelę savo gyvenimo dalį praleidžia darbe. Šiuolaikiniai inovatyviosios humanizuotos vadybos iššūkiai - pakankamai nauji Lietuvos organizacijoms. Psichosocialinės darbo aplinkos sąlygos ir jų poveikis asmenybei - mažai tyrinėti. Vakarų pasaulyje inovatyvios valdymo teorijos neatsiejamos nuo psichologijos, sociologijos mokslo pasiekimų. Esminis dėmesys fokusuojamas į psichosocialinės darbinės aplinkos įtaką asmenybės raidai. Vis dažniau kalbama apie alkoholio vartojimą, kaip emociškai alinančios, stresinės psichosocialinės aplinkos išdavą. Šiuo metu nemaža dalis mokslinių teorijų, nagrinėjančių alkoholio vartojimą, pabrėžia, jog sudėtingi darbo santykiai gali tapti viena iš svarbesnių alkoholio vartojimo priežasčių. Kitaip tariant, alkoholis gali būti vartojamas kaip savotiškas psichologinis atsakas į sudėtingą, slegiančią, emociškai trikdančią stresinę darbo aplinką. Darbuotojo alkoholio vartojimas - labai svarbi psichologinė bei socialinė problema. Alkoholis ne tik kenkia asmenybei, tačiau ženkliai įtakoja darbo efektyvumą; alkoholio vartojimo problema siejama ir su ekonominiais - socialiniais šio vartojimo problemos sprendimo kaštais. Augantis alkoholio vartojimas sietinas ir su ekonominio augimo disfunkcijomis. (Vasse, Nijhuis, Kok 1998) Lietuvoje nėra atlikta nei vieno tyrimo, kuriame būtų analizuojamas streso lygmuo darbo vietoje, nagrinėjant stresą kaip alkoholio vartojimo priežastį.Kai kurie statistiniai duomenys leidžia teigti, jog alkoholio vartojimo mastai Lietuvoje itin dideli, o vartojančių alkoholinius gėrimus amžius jaunėja. Šio straipsnio tikslas - pateikti užsienio šalyse atliktų tyrimų, analizuojančių alkoholio vartojimą kaip streso darbo vietoje pasekmę. Straipsnyje aptariami užsienyje atlikti tyrimai, nagrinėjantys darbo aplinkos sukeliamą stresą, bei jo įtaką alkoholio vartojimui. Taip pat pateikiamos metodologinės tokių tyrimų organizavimo paradigmos, metodai. Analizuojama medžiaga gali pasitarnauti inicijuojant panašaus pobūdžio tyrimus Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Alkoholio vartojimas; Darbo stresas; Darbo sąlygos; Darbo vietos aplinka, darbinis stresas, darbo stresoriai, alkoholio vartojimas, išgertuvės, piknaudžiavimas alkoholiu; Piktnaudžiavimas alkoholiu; Alcohol abuse; Alcohol use; Work stress; Workplace conditions; Workplace conditions, work stress, work stressors, alcohol use, binge drinking, alcohol abuse.

ENThe world around as is changing. The business conditions are changing as well. Increased international competition, EU integration and the globalization of businesses and organizations through rapid technological change and higher customer demand for products and services have affected the organization of work and the position of employee. The aim of this article - to present different studies, about alcohol use as the subsequence of stress at work; to discuss about employees alcohol use, about work stress importance to drinking; to give some methodological approaches how to design business companies research, identifying work stress and how to prevent work stress, alcohol use. In Lithuania we have very high level of alcohol consumption, but we have no scientific evidences, no research data about relations between work stress and alcohol use. Different studies, statistical data in other countries shows relations between workplace conditions, work stress and alcohol use, as well as other mental health disorders. In this article we tried to present different studies and different methodologies how to identify work stress, how to recognize alcohol use as a work stress result and how to prevent work stress. [From the publication]

ISSN:
1392-8732
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/643
Updated:
2018-12-17 11:20:01
Metrics:
Views: 36    Downloads: 6
Export: