Tarptautinių teisinių laisvės atėmimo bausmės režimo standartų įgyvendinimas Lietuvos Respublikos įstatymuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinių teisinių laisvės atėmimo bausmės režimo standartų įgyvendinimas Lietuvos Respublikos įstatymuose
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 6 (84), p. 70-77
Keywords:
LT
Bausmės. Bausmių vykdymas / Penalty. Law relating to prisons; Kriminalistika. Kriminologija / Criminology; Tarptautinė teisė / International law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - remiantis lyginamosios teisėtyros, sisteminio, kompleksinio, gramatinio bei statistinio teisės aiškinimo metodais atsakyti į klausimą, aktualų tiek penitencinės teisės problemas gvildenančiam mokslininkui, tiek laisvės atėmimo bausmę vykdančiam praktikui, - kaip tiksliai Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys diferencijuotas laisvės atėmimo bausmės vykdymo sąlygas ir šią bausmę atliekančių nuteistųjų elgesio taisykles, atitinka Europos Tarybos patvirtintų Europos kalėjimų taisyklių bei kitų tarptautinių teisės aktų nuostatas. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, žmogaus teisių ir laisvių apsauga tampa ypatingai svarbi. Europos katėjimų taisyklės numato įvairius laisvės atėmimo bausmės režimo organizavimo principus, tačiau dėl ribotos darbo apimties nagrinėsime tik kai kurias laisvės atėmimo bausmės vykdymo sąlygas: aptarsime kalinio bendravimo su šeima bei kuo dažnesnio šio asmens lankymo pataisos įstaigoje, kiek įmanoma dažnesnio leidimo kaliniams paskambinti telefonu klausimus, taip pat Drausmės ir nuobaudų bei paskatinimų standartų grupių reglamentavimo nacionalinėje teisės sistemoje struktūros ir šių teisių bei laisvių įgyvendinimo tvarkos klausimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Laisvės atėmimo bausmė; Tarptautiniai elgesio su nuteistaisiais standartai; Imprisonment; International standarts for treatment sentenced persons.

ENThe objective of this article is to answer the question, relevant to both penitent law scientist and imprisoned persons, how exactly Lithuanian laws and regulations on differential imprisonment conditions and rules of conduct of the imprisoned persons correspond to the provisions of the European Prison Rules adopted by the European Council and other international legal acts. The research was based on comparative jurisprudence analysis and systemic, complex, grammatical, and statistical explanation methods. When Lithuania joined the European Union, the protection of human rights and freedoms became especially important. The European Prison Rules set various principles of the imprisonment regime, however, due to the limited scope of the work, the author analyses only few conditions of imprisonment: the communication with family members, the frequency of visits and telephone calls, the regulation of punishment and motivation system in national legal acts, and the implementation of such rights and freedoms.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Pataisos įstaigų veiklos reformavimas valstybės baudžiamosios politikos kontekste / Hendryk Malevski, Gintaras Valentukonis. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2014, Nr. 1 (33) p. 116-124.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6428
Updated:
2018-12-20 23:10:25
Metrics:
Views: 43    Downloads: 5
Export: