Komunalinių atliekų tvarkymo socialiniai-ekonominiai aspektai darnios miestų plėtros kontekste : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komunalinių atliekų tvarkymo socialiniai-ekonominiai aspektai darnios miestų plėtros kontekste: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
159 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2004 m. Šiaulių universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Socio-economic aspects of municipal waste management in the context of sustainable development Vilnius : Technika, 2004 31 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – socialiniu-ekonominiu aspektu pagrįsti komunalinių atliekų tvarkymo darnaus vystymosi kontekste prioritetus, atlikti ekonominę atliekų tvarkymo lokaliu lygiu analizę, atskleisti ir pagrįsti komunalinių atliekų tvarkymo socialinio-ekonominio rezultatyvumo didinimo rezervus. Atliekų tvarkymo socialinių kaštų tyrimu nustatyta: atliekas perdirbant gaunama ekonominė nauda; atliekų šalinimas socialinių kaštų požiūriu yra patrauklesnis nei deginimas; socialiniai atliekų kompostavimo kaštai viršija šalinimo ir deginimo kaštus. Nustatyta, kad institucinio dėmesio stoka lėmė neracionalų atliekas tvarkančių bendrovių išteklių naudojimą (Šiaulių m.). Kompleksinės atliekų tvarkymo paslaugos pelningumas 1996–2002 m. sumažėjo nuo 28,6% iki 4,9%. Atliekų tvarkymo pajamų tyrimu atskleistas mokesčio už atliekų tvarkymą nustatymo metodikos ydingumas. Atlikus empirinius tyrimus, identifikuotas neišrūšiuotų atliekų surinkimo išlaidas lėmusių veiksnių kompleksas: aptarnaujamos zonos specifika; konteinerių konstrukcija ir tūris; surinkimo mašinos tipas; surinkimo mašinų ir konteinerių vertė; surinkimo brigados dydis; surinkimo proceso organizaciniai aspektai. Panaudojus neišrūšiuotų atliekų surinkimo trukmės ir sąnaudų tyrimo duomenis, sukurta efektyvi neišrūšiuotų atliekų surinkimo išlaidų mažinimo metodika. Empirinio tyrimo rezultatai patvirtino darbe iškeltą hipotezę, jog lokalinėse komunalinių atliekų tvarkymo sistemose yra pakankamai vidinių rezervų socialiniam-ekonominiam atliekų tvarkymo rezultatyvumui didinti. [Iš leidinio]

ENThe dissertation aims to find socially and economically based priorities for communal waste disposal in the context of coordinated development, to do an economic analysis of waste management at the local level, and to reveal and validate the reserves of increased social-economic effectiveness of communal waste disposal. The study determined that processing waste produces an economic benefit; removal of waste is more attractive than burning from a social cost point of view; the social costs of composting waste exceed the costs of waste removal or burning. Lack of institutional supervision led to irrational use of resources by waste management firms (City of Šiauliai). The profitability of waste management service provision fell in 1996–2002 from 28.6% to 4.9%. An analysis of income from this activity revealed the inadequacy of the method for setting the fee for this service. Empirical investigation identified factors that determine the cost of collecting unsorted waste: characteristics of the target zone; construction and capacity of containers; type of collection vehicle; value of collection vehicle and containers; size of the collection teams; organisational aspects of the collection process. Using study data about the expenditure of time and money on collecting unsorted waste, an effective methodology was created to reduce expenditure. The results of empirical investigation confirmed the hypothesis presented in the study, that in the systems of local communal waste management there is enough inner reserve to increase the social and economic effectiveness of waste management. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6415
Updated:
2022-02-07 20:09:27
Metrics:
Views: 14
Export: