Įmonių kapitalo struktūros modeliavimas finansų rinkos globalizacijos sąlygomis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių kapitalo struktūros modeliavimas finansų rinkos globalizacijos sąlygomis: disertacija
Alternative Title:
Modelling of enterprises' capital structure under the conditions of financial market globalisation
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
175 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Modeling of enterprises' capital structure under the conditions of the financial market globalization Vilnius : Technika, 2005 24 p
Summary / Abstract:

LTDisertaciniame darbe grindžiama tezė, kad Lietuvos įmonėms aktyviau dalyvaujant tarptautiniuose sandoriuose, augant finansavimo poreikiui ir siekiant sumažinti galinčius atsirasti mirkoekonominius ir makroekonominius nuostolius reikia formuoti tikslinę finansavimo strategiją akcentuojant alternatyviuosius finansavimo šaltinių kaštus rizikos ir neapibrėžtumo sąlygomis. Disertacijoje siekiama teorinių metodologinių kapitalo struktūros formavimo aspektų pagrindu išskirti esminius veiksnius, turinčius lemiamos įtakos pramonės įmonių kapitalo struktūros formavimo ir valdymo sprendimams finansų rinkų globalizacijos sąlygomis ir suformuoti sisteminį kapitalo svertų, skatinančių ekonominės pridėtinės vertės (EVA) augimą, valdymo modelį. Disertacijoje konceptualiai pagrįstos prielaidos ir kriterijai, turintys lemiamos įtakos Lietuvos pramonės įmonių finansavimo sprendimams, akcentuojant finansų rinkų globalizacijos aspektus. Antra, suformuotas sisteminis įmonių kapitalo svertų valdymo modelis, apima tris pagrindines įmonės veiklos rezultatus lemiančias sritis: vidinius įmonės veiklos veiksnius, makroekonominius šalies veiksnius ir finansų rinkos globalizacijos veiksnius. Šis modelis suteikia galimybę išskirti esminius veiksnius, į kuriuos turėtų orientuotis įmonės formuodamos ateities kapitalo struktūrą. Trečia, sukurtas ir praktiškai pritaikytas racionalios kapitalo struktūros, skatinančios EVA didinimą, formavimo modelis, leidžiantis kapitalo struktūros valdymo sprendimus projektuoti atsižvelgiant į galimybių neapibrėžtumą ir užtikrinantis siekiamų rezultatų patikimumą ir valdymą. [Iš leidinio]

ENThe dissertation defends the proposition that as Lithuania’s firms begin to take part in more international consortiums, fiscal demand increases. To minimise possible micro-economic and macro-economic damage, it is necessary to formulate a precise fiscal strategy accentuating the alternative costs of financial sources in an atmosphere of risk and uncertainty. The dissertation attempts to identify the essential factors determining the formation of the capital structure of industrial firms and management decisions in conditions of globalisation of financial markets, and to create a model of systematic capital leverage for controlling and stimulating EVA (economic value added) growth. The thesis provides justification of the assumptions and criteria that are influential in decisions about financing Lithuania’s industrial firms, accentuating the financial market globalisation aspects. The model of systematic capital leverage produced covers three fundamental fields that influence the results of enterprises: internal activities of the firm; national macro-economic factors; financial market globalisation factors. This model gives firms the opportunity to distinguish the essential factors to which they must be oriented when planning future capital structure. The thesis also creates and applies in practice a rational capital structure model to stimulate EVA growth and allow capital structure management decisions to be projected on a basis of undefined possibilities, and it ensures the reliability and manageability of the desired outcome. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6414
Updated:
2022-02-07 20:08:35
Metrics:
Views: 41
Export: