"Еж" в космогонических преданиях (балто-балканский ареал)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
"Еж" в космогонических преданиях (балто-балканский ареал)
Alternative Title:
Hedgehog in cosmogonic and etiological legends of the Balto-Balcanic area
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2004, 28, p. 79-91
Keywords:
LT
Mitologija; Ežys.
EN
Mythology; Hedgehog.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje domimasi ežio - kaip demiurgo - vaidmeniu mituose apie pasaulio sutvėrimą, ypač etiologinėse legendose apie reljefo kilmę. Šiuose mituose vyraujantys motyvai yra dvejopi. Viena, ežys yra dangaus ir žemės tvėrimo dalyvis, tiksliau, žemės. Čia ežį gali pakeisti velnias (arba ežys gali pakeisti velnią). Velnio pasirodymas gali būti paaiškinamas tuo, kad ir kituose artimuose kosmogoniniuose (etiologiniuose) padavimuose jis yra reljefo atsiradimo priežastis, arba pats yra kalnų, uolų, akmenų ir žemės nelygumų kūrėjas (taip pat slėnių, upių, balų ir pan.). Taigi ežys vaidina Dievo chtoninį pagalbininką arba jo priešininką ir varžovą, susijusį su apačia. Antra, išsiskiria soliarinis ežio pavidalas ir atitinkamai jo ryšys su viršumi. Pastebima, kad lietuvių sakmėse ežys pasitinka kylančią saulę (tada ežio spygliai gali tapti saulės spinduliais), stovėdamas ant kalno, prie kurio kūrimo pats prisidėjo. Straipsnyje remiamasi gausia pietų slavų, rytų romanų ir baltų (lietuvių ir latvių) kosmogonine medžiaga. Išnagrinėtus mitų siužetus, kuriuose kaip Dievo pagalbininkas ar priešininkas dalyvauja ežys, linkstama sieti su bogomilų (manicheistine) tradicija. Teigiama, kad manicheistinį pobūdį šiems mitams suteikia dualizmu grįstas siužetas: Dievo ir velnio kova. "Demiurginio ežio" geografija gana plati. Pastebima, kad Balkanų ir Baltijos arealą realiai ir egzistenciškai jungiantis gintaro kelias turi netikėtų atšakų į Rytus (remiamasi J. E. Berezkino katalogu). Tačiau atsakymas į klausimą, kur pirmiausia atsirado ežys-demiurgas, taip ir nepateikiamas.

ENThe article examines the role of the hedgehog, as a demiurge, in myths of creation, especially in etiologic legends of genesis of relief. The motives, prevailing in the said myths are of a dual character. First, the hedgehog is a participant of creation of sky and earth, the latter to be precise. This is where the hedgehog transforms into the Devil (or vice versa). Emergence of the Devil might be explained by the fact that he is the reason for coming into existence of relief, or the creator of mountains, hills, rocks and stones (as well as rivers, valleys, swamps) in other related cosmogony (etiologic) legends. Thus the hedgehog plays the role of chtonic assistant to God, or his adversary, related to the beneath. Secondly, the hedgehog distinguishes by its solar shape, thus his relation to the above. It is noted, that in Lithuanian myths the hedgehog greets the rising sun (the hedgehog’s thorns may correspond to the rays of the Sun), while standing on the mountain, which he helped to create. The article provides reference to plenty of cosmogony materials of Southern Slavs, Eastern Romans and Balts (Lithuanians and Latvians). The examined myths, where the hedgehog takes the role of the God’s assistant or adversary, are related to the Bogomilistic (Manichaeistic) tradition. It is stated that the myths acquire the Manichaeistic character thanks to the dualistic story: the battle between God and the Devil. The geography of the “Hedgehog Demiurge” is rather wide. It is noted that the amber road, realistically and existentially connecting the Balkans and the Baltics has unexpected offshoots to the East (according to J. E. Berezkin’s catalogue). However, the answer to the question, where the hedgehog demiurge has first emerged is not provided.

ISSN:
1392-2831
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6411
Updated:
2018-12-17 11:20:30
Metrics:
Views: 41    Downloads: 1
Export: