Darbo teisinių santykių reglamentavimo ypatumai kelių transporte : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo teisinių santykių reglamentavimo ypatumai kelių transporte: disertacija
Alternative Title:
Sector-specific regulation of the legal labour relationship in road transport
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
180 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 m. Mykolo Romerio universitete. a Dr. disert. (socialiniai m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Sector-specific regulation of the legal labour relationship in road transport Vilnius : [Mykolas Romeris University], 2005 24 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – ištirti kelių transporto darbuotojų darbo santykių reglamentavimo ypatumus, atskleisti ir įvertinti egzistuojančius šių darbuotojų darbo teisinio reguliavimo privalumus, trūkumus ir problemas bei pateikti siūlymus dėl reguliavimo tobulinimo. Darbe supažindinama su darbo santykių teisinio reguliavimo problemų, analogiškų esančioms Lietuvoje, sprendimo užsienio šalyse būdais. Disertaciją sudaro įžanga, keturios dalys. Pirmoje darbo dalyje „Darbo teisės normų bendrumas ir diferenciacija kelių transporte“ aptariamos diferencijuoto kelių transporto darbuotojų darbo reguliavimo teorinės prielaidos. Antroje darbo dalyje „Darbo ir poilsio laiko reguliavimo ypatumai kelių transporte“ analizuojami kelių transporto darbuotojų darbo ir poilsio laiko reguliavimo tikslai, darbo laiko struktūros bei režimo ypatumai. Trečioje dalyje „Darbo užmokesčio reglamentavimo ypatumai kelių transporte“ analizuojami darbo užmokesčio reguliavimo metodai, nagrinėjamos kelių transporto ūkio šakoje taikomos darbo užmokesčio sistemos, komandiravimo santykiai. Ketvirtoje dalyje „Kelių transporto darbuotojų sauga ir sveikata“ analizuojamos Lietuvos Konstitucijoje numatytų garantijų į saugias ir sveikas darbo sąlygas įgyvendinimo kelių transporto įmonėse problemos. Disertacija baigiama autoriaus išvadomis ir pasiūlymais. Taip pat pateikiamas literatūros bei disertanto publikacijų sąrašas. [Iš leidinio]

ENThe aim of this dissertation is to investigate the features of regulating labour relations in road transport, to discover and evaluate the advantages, disadvantages and problems of legally regulating the existing rights, and to make proposals for improving their regulation. The dissertation introduces methods of solving the problems of legally regulating labour relations problems in foreign countries which are equivalent to those existing in Lithuania. The dissertation comprises four parts. The first part, ‘Similarities and differences in labour laws governing road transport’, discusses how the theoretical suppositions behind the regulation of road transport workers’ work differ. The second part, ‘Features of work and rest time regulation in road transport’ analyses the regulatory aims of road transport workers’ work and rest time, and features of structuring work time and routine. The third part, ‘Features of wage regulation in road transport’ analyses methods of regulating wages, examines the wage systems applied in the road transport sector, and relations governing the posting of workers. The fourth part, ‘Health and Safety in road transport’ analyses the guarantees stated in the Constitution of the Republic of Lithuania concerning health and safety at work and the problems faced by road transport companies in implementing them. The dissertation ends with the author’s conclusions and proposals and a bibliography.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6410
Updated:
2022-02-07 20:08:57
Metrics:
Views: 19
Export: