Komunikacinės metodikos taikymas mokant(is) lietuvių kalbos kaip svetimosios

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komunikacinės metodikos taikymas mokant(is) lietuvių kalbos kaip svetimosios
Alternative Title:
Applying the communicative methodic in learning lithuanian as a second language
In the Journal:
Santalka. 2007, t. 15, Nr. 4, p. 23-31
Keywords:
LT
Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching; Komunikacija / Communication.
Summary / Abstract:

LTEuropos Taryba įvairiuose tarptautiniuose projektuose deklaruoja, kad daugiakalbiškumas – Europos šalių stiprybė. Kiekvienam europiečiui turi būti sudaryta galimybė mokytis kalbų visą gyvenimą, nes kalbos šiuolaikiniame pasaulyje atveria daug galimybių. Be to, kalbų mokymas (-is) ugdo toleranciją ir supratimą tarp skirtingų kultūrų žmonių. Straipsnyje, remiantis užsienio svetimųjų kalbų mokymo (-si) patirtimi, teigiama, kad ir mokant (-is) lietuvių kalbos kaip svetimosios reikia taikyti komunikacinį kalbų mokymo (-si) metodą, kuris akcentuoja komunikacinių kompetencijų įgijimą, o ne gramatinių konstrukcijų atkartojimą. [...] Pagal tarptautinę SOCRATES dėstytojų ir studentų mainų programą į Lietuvos aukštąsias mokyklas (iš jų ir VGTU) kiekvienais metais atvyksta dešimtys dėstytojų ir studentų užsieniečių, kuriems Lietuvoje taip pat turi būti sudarytos galimybės gauti geriausios kultūrinės, švietėjiškos ir kalbinės patirties. Daugelis iš atvykusiųjų į VGTU studentų vienu iš pasirinktų studijuoti dalykų nurodo lietuvių kalbos studijas. Vadinasi, iškyla klausimas, kaip organizuoti lietuvių kalbos studijas neilgam atvykusiems užsieniečiams, kad jiems šios studijos būtų įdomios, naudingos ir įsimintinos. Studentų apklausa, atlikta VGTU, ir metodinės literatūros analizė leidžia daryti išvadą, kad tinkamiausia taikytina metodika, mokant lietuvių kalbos kaip svetimosios, yra komunikacinė, kuri atitinka studentų kasdienio bendravimo poreikius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalbų mokymas; Lietuvių kalba kaip užsienio kalba; Komunikacinis metodas; Learning languages; Lithuanian as a second language; Communicative methodic.

ENOne of the strengths of European countries is their multilingual nature. That was stressed by the European Council during different international projects. Every citizen of Europe should be given the opportunity to learn languages life long, as languages open new perspectives in the modern world. Besides, learning languages brings tolerance and understanding to people from different cultures. The article presents the idea, based on the experience of foreign language teaching, that communicative method in learning languages should be applied also to Lithuanian as a foreign language teaching. According to international SOCRATES exchange programme, every year a lot of students and teachers from abroad come to Lithuanian Higher Schools (VGTU included). They should also be provided with opportunities to gain the best language learning, cultural and educational experience. Most of the students that came to VGTU pointed out Lithuanian language learning being one of the subjects to be chosen. That leads to organizing interesting and useful short-lasting Lithuanian language courses. The survey carried in VGTU and the analysis of the materials gathered leads to the conclusion that the communicative approach in language teaching is the best to cater the needs and interests of the learners to master the survival Lithuanian. [From the publication]

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/641
Updated:
2021-01-14 18:27:45
Metrics:
Views: 137    Downloads: 39
Export: