Faktoringo santykių teisinis reglamentavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Faktoringo santykių teisinis reglamentavimas: disertacija
Alternative Title:
Legal regulation of factoring
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
218 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2005 metais Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (social. m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Legal regulation of factoring Vilnius : [Mykolas Romeris University], 2005 30 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje kompleksiškai, moksliniu lygiu analizuojami faktoringo (angl. – factoring) teisiniai santykiai bei jų teisinio reguliavimo problemos. Darbe keliami klausimai, ar pažangus faktoringo santykių reglamentavimas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK) atitinka dar tik bręstančius faktoringo verslo santykius, ar vertėjo šiuos naujus santykius reglamentuoti CK, ar toks reglamentavimas yra tinkamas. Dėl dvilypės faktoringo instituto teisinės prigimties (tai yra savarankiškas teisės institutas, tačiau jo dalis yra reikalavimo perleidimas (cesija)), darbe yra neišvengiama cesijos instituto analizė. Darbe apibūdinama šiuolaikinio faktoringo teisinė aplinka tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu, analizuojama faktoringo samprata. Remiantis CK pateikta faktoringo sutarties samprata, darbe išskiriami faktoringo požymiai. Faktoringo teisinė prigimtis analizuojama pirmiausiai atskleidžiant faktoringo ir cesijos santykį. Daroma išvada, kad reikalavimo perleidimas finansavimo sandoriuose yra laikytinas ypatinga, komercinio pobūdžio cesijos rūšimi, kuris nėra savarankiško pobūdžio, tačiau yra finansavimo sandorio dalis. Darbe analizuojami faktoringo teisiniai santykiai, kurie apima faktoringo santykių objektą, subjektus ir turinį, analizuojamą atsižvelgiant į vidinių (faktoringo sutarties pagrindu, atsirandančių tarp kliento ir finansuotojo) ir išorinių (tarp finansuotojo ir skolininko) faktoringo teisinių santykių specifiką. Taip pat darbe gvildenami faktoringo santykių dalyvių civilinių pareigų nevykdymo teisinių pasekmių probleminiai klausimai. [Iš leidinio]

ENThis dissertation analyses comprehensively and scientifically the legal relations governing factoring and the problems of legal regulations. The work raises issues of whether progressive factoring regulation in the Republic of Lithuania’s civil code (hereinafter refer to as the CK) is appropriate to the still-maturing factoring business, if it was worth regulating these new relations in the CK and whether this regulation is suitable. The dual legal nature of the factoring institution (it is an independent legal institution, however part of it is cession) means it is not possible to avoid analysing cessation institution. The work provides some generalisations about the current legal environment of factoring in Lithuania and internationally, and analyses the concept of factoring. A concept of factoring agreements based on the CK is provided and the work focuses on indicators of factoring. The legal nature of factoring analyses first of all by revealing the relations governing factoring and cession. The conclusion is drawn that the demands of financial transactions in deals is treated as a special, commercial type of cession which is not independent by nature, although it is a part of financing deals. The legal relations governing factoring are analysed, which include the object, subjects and content of factoring relations and the work considers the specific internal (the main factoring agreement between the client and the financier) and external (between the financier and the lender) relations. The work also examines the civil responsibility of parties which do not fulfil their responsibilities and the problematic legal issues that follow.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6406
Updated:
2022-02-07 20:09:41
Metrics:
Views: 36
Export: