Sumanioji edukacija – socialinėms industrijoms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sumanioji edukacija – socialinėms industrijoms
Alternative Title:
Smart education for social industries
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2015, Nr. 2 (41), p. 5-16
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama sumaniosios edukacijos apibrėžtis ir sąsajos su socialinėmis industrijomis, siekiant integruotos į bendruomenės tikslus orientuotos plėtros ir pilietinės visuomenės įgalinimo. Išeities koncepcija pasirinktas daugiafunkcis, daugiakriteris, daugiasektoris (3 D) sumaniosios edukacijos modelis, kuris plėtros procesą susieja su konkrečiais gyventojų poreikiais, įgalina juos socialinei partnerystei, dalijimuisi, subsidiarumui ir klasterizavimui. Straipsnis remiasi tyrimu, kuriuo siekta įvertinti į bendruomenę orientuotos plėtros sėkmės atvejus, juos palyginti su pasaulyje identifikuotomis socialinėmis inovacijomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daugiafunkcis; Daugiafunkcis, daugiakriteris, daugiasektoris (3D) sumaniosios edukacijos modelis; Daugiakriteris; Daugiasektoris (3D) sumaniosios edukacijos modelis; Ekosisteminis požiūris; Į bendruomenę orientuota plėtra; And multi sectoral (3M/3D) smart education model; Community based development; Multifunctional, multi criteria and multi sectoral (3M/3D) smart education model; Multifunctional, multicriteria; The ecosystem approach.

ENThe article analyses the Definition of Smart Education and interface with Social Industries to achieve Community Based development goals and the empowerment of civil society. Starting the concept of selected multifunctional, multi criteria and multi sectoral (3M/3D) smart education model which links with the specific needs of the citizens, enabling them to social partnership, sharing, subsidiarity and clustering. This article is based on a study aimed at assessing the community based development success, and compare them with the social innovation in the world. [From the publication]

DOI:
10.15823/su.2015.41
ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63881
Updated:
2020-07-28 20:26:12
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: