Aukštojo mokslo demokratiškumo pagrindai : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštojo mokslo demokratiškumo pagrindai: recenzija
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2006, Nr. 17, p. 124-126
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Linutės Kraujutaitytės monografija "Aukštojo mokslo demokratiškumo pagrindai“. Tai viena pirmųjų Lietuvoje monografijų, skirtų demokratiškumo įgyvendinimo aukštajame moksle problemos nagrinėjimui. Joje iškeliamos ir apibendrinamos aukštojo mokslo demokratiškumo pažangios idėjos, formuluojama konceptuali pozicija. Darbe demokratiškumas nagrinėjamas istoriniu požiūriu, taip pat aptariamos Šiaurės Amerikos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos aukštojo mokslo šiuolaikinės raidos tendencijos. Analizuojamos demokratijos ir aukštojo mokslo demokratiškumo vertybės remiantis liberalaus aukštojo mokslo koncepcija ir įsitikinimu, kad aukštasis mokslas yra asmenybę laisvinanti jos pačios asmeniška patirtis kaip būtina laisvos visuomenės sąlyga. Monografijos autorė kelia uždavinį išsiaiškinti demokratiškumo reikšmingumo prioritetus ir tuos veiksnius, kurie gali užtikrinti demokratinių vertybių diegimą į aukštąjį mokslą ir kartu gerinti studijų kokybę. Siekiant atsakyti į klausimą, kokių vertybių ir normų sistemos hierarchiją reikia įgyvendinti aukštajame moksle, kad demokratiškumas būtų įgyvendinamas, nagrinėjamas aukštojo mokslo "kompetencijos ir iniciatyvumo“ normatyvinės sampratos įgyvendinimas supriešinant ir kritikuojant "žinios dėl žinių“ koncepciją. Analizuojama aukštosios mokyklos valdymo ir studijų proceso kokybės kontrolės problema, atkreipiamas dėmesys į vis labiau ryškėjančią aukštųjų mokyklų tendenciją tapti "paslaugas teikiančia institucija“. Nurodomi prieštaravimai, kylantys įgyvendinant demokratiškumą aukštajame moksle, kurių svarbiausia yra dorovinio ugdymo problema.Reikšminiai žodžiai: Aukštasis mokslas; Demokratiškumas; Higher education; Democracy.

ENThe article overviews the monograph “The Bases of Democracy in Higher Education” by Linutė Kraujutaitytė. It is one of the very first monographs in Lithuania analysing the problem of democracy in higher education. It raises and summarises innovative ideas of democracy in higher education and forms conceptual positions. The paper analyses democracy from the historic point of view, and discusses contemporary trends of higher education in the North America, Germany, Great Britain, and France. The author analyses values of democracy and democracy in higher education based on the concept of liberal higher education and belief that higher education is her personal development experience and necessary condition of free society. The author aims to identify the importance of democracy in higher education and factors to its implementation in higher education as well as the quality of studies. In order to answer the question what hierarchy of norms and values shall be implemented in higher education with a purpose to ensure democracy in this sector, the author discusses the normative concept of “competence and initiative” in contrast to the concept of “knowledge for knowledge”. The author analyses problems of management and study quality control in higher education, and pays attention to a trend, more and more noticed in higher schools, to become “a service institution”. She identifies the contradictions related to democracy in higher education whose the most important one is the problem of moral education of students.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6387
Updated:
2018-12-17 11:49:07
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: