Į bendruomenę orientuota tvari plėtra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Į bendruomenę orientuota tvari plėtra
Alternative Title:
Community-oriented development
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2014, Nr. 3 (39), p. 6-22
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendruomeninis ekosisteminis požiūris; Darnios plėtros bendruomenės; Daugiafunkcis; Daugiafunkcis, daugiakriteris,; Daugiakriteris; Daugiasektoris dizainas; Plėtra, viešasis interesas, bendruomeninis ekosisteminis požiūris, daugiafunkcis, daugiakriteris, daugiasektoris dizainas; Tvari plėtra; Tvari plėtra, darnios plėtros bendruomenės, į bendruomenę orientuota; Viešasis interesas; Į bendruomenę orientuota plėtra; Based-development, public intrest, ecosystem-based community approashes multifunctional, multisectoral, multifactoral design; Cummunity based-development; Ecosystem-based community approaches; Ecosystem-based community approashes; Multifactoral design; Multifunctional; Multifunctional,; Multisectoral; Multisectoral, multifactoral design; Public interest; Public intrest; Sustainable community development; Sustainable development; Sustainable development, sustainable community development, cummunity.
Keywords:
LT
Bendruomeninis ekosisteminis požiūris; Darnios plėtros bendruomenės; Daugiafunkcis; Daugiafunkcis, daugiakriteris,; Daugiakriteris; Daugiasektoris dizainas; Į bendruomenę orientuota plėtra; Plėtra / Development; Tvari plėtra; Tvari plėtra, darnios plėtros bendruomenės, į bendruomenę orientuota; Viešasis interesas.
EN
Based-development, public intrest, ecosystem-based community approashes multifunctional, multisectoral, multifactoral design; Cummunity based-development; Ecosystem-based community approaches; Ecosystem-based community approashes; Multifactoral design; Multifunctional; Multifunctional,; Multisectoral; Multisectoral, multifactoral design; Public interest; Public intrest; Sustainable community development; Sustainable development; Sustainable development, sustainable community development, cummunity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami tvarios plėtros principai ir uždaviniai Lietuvoje pereinant prie į bendruomenės tikslus orientuotos plėtros, paremtos profesionalų ir pilietinės visuomenės narių požiūrių integravimu. Tvarios, į bendruomenę orientuotos, plėtros procesas užtikrina, kad būtų gerbiamos kiekvieno asmens ir jų šeimų teisės, orumas, poreikiai ir pageidavimai bei sukurti įgalinimo mechanizmai, skatinantys aktyviai partnerystei ir kūrybiškoms inovacijoms. Lyginimo kriterijumi pasirinktas perėjimas nuo centralizuotos į bendruomenę orientuotos plėtros, arba darnios bendruomeninės plėtros, modelis, kuris galėtų užtikrinti, kad plėtros procesas būtų derinamas su konkrečioje vietovėje gyvenančių gyventojų poreikiais, įgalintų juos socialinei partnerystei, dalinimuisi, subsidiarumui ir klasterizavimui. Tyrimui taikomi sisteminės, statistinės ir atvejų analizės, grupių diskusijų metodai, leidžiantys įvertinti į bendruomenę orientuotos plėtros sėkmės atvejus ir trikdžius Lietuvoje, juos palyginti su pasaulyje identifikuotomis socialinėmis inovacijomis. Ieškoma trikdžių, priežasčių ir mechanizmų į bendruomenę orientuotai tvariai plėtrai įgalinti. [Iš leidinio]

ENThe evaluation of modern trends, it can be said that Lithuanian cities can create a full quality of life. Success will depend on various factors: state policy and financial instruments, development strategies, investment and efficient management of public assets, urban centers, residential areas renewal, and most importantly – sustainable development of community participation. Sustainable development is an important community mobilization develops, positive leadership and community capacity in which it is necessary to validate the local government or other laws. Sustainable development communities necessary skills: understanding of sustainable development; ability to create a vision for the leadership, communication; teamwork; project management; process re-engineering; effective financial management; local economic development and understanding of democratic processes. Decisions about development, the future of local communities must be adopted in accordance with the principle of subsidiarity – the local community itself is able and willing to accept and implement certain decisions, decisions must be adopted and implemented in the higher authorities. Promoting partnerships and general cooperation, a key objective should be to improve quality of life. It is necessary to teach people, local communities, so that they understand that sustainable development is the responsibility of all, only their competence and contribution.With this goal, it is proposed: Promote public, private and NGO sector in the partnership and to validate solutions of inter-institutional and financial resources; Foster local culture and traditions, to create a safe and friendly neighborhood of the natural environment; Communitywide socioeducation and systemic sociocommunication; systemice development, multifunctional, multicriterian and multisectoral networks; communities to ensure the stability and continuity, independence from politicians and elections; building trust between the community, business, government, planners and designers; encourage multi-public (schools, cultural houses, libraries, etc.) and commercial (commercial, offices, etc.). These asuptions help for buildings welfare and smarth and creative communities. Public infrastructure development and the introduction of the infrastructure charge to ensure that the funds are used, from which comes in charge of infrastructure development and achieved the expected results based on the development and evaluation on the basis of science and knowledge. In urban areas land issues, the right to dispose of public land to municipalities. [From the publication]

DOI:
10.15823/su.2014.14
ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63789
Updated:
2020-07-28 20:26:13
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: