Nekilnojamojo turto apmokestinimas Rytų ir Vidurio Europoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nekilnojamojo turto apmokestinimas Rytų ir Vidurio Europoje
Alternative Title:
Real estate taxes in Central and Eastern Europe
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 6(84), p. 63-69
Keywords:
EN
Tax.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama nekilnojamojo turto apmokestinimo reformai. Tyrimo objektu pasirinkta Rytų ir Vidurio Europos Sąjungos valstybių grupė siekiant atskleisti, kokios bendros tendencijos pasireiškė šiame regione keičiant nekilnojamojo turto apmokestinimą nuo 1990 m. bei su kokiomis bendromis problemomis susiduriama užbaigiant nekilnojamojo turto mokesčio reformą. Atsižvelgiant į tai apžvelgiama, kaip privatizacija, restitucija, vietos savivaldos reforma bei kiti teisiniai ir ekonominiai procesai paveikė nekilnojamojo turto apmokestinimo pertvarką. Straipsnyje taip pat aptariamos perspektyvos suvienodinti šio mokesčio teisinį reglamentavimą Europos Sąjungoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokesčiai; Tax.

ENThis article mostly focuses on the reform of real estate taxation. A group of Central and Eastern European countries from the European Union were selected as the research object in order to reveal the general tendencies in this region with regard to changes in the taxation of real estate since 1990, as well as the common problems encountered in completing the real estate taxation reform. The article reviews the impact of privatisation, restitution, local self-government reform and other legal and economic processes on the reform of real estate taxation. The article also discusses the prospects for harmonising the legal regulation of this tax in the European Union.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6378
Updated:
2018-12-17 11:49:06
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: