Džiaugsmingasis ir mandagusis juokas: struktūriniai modeliai ir jų trukmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Džiaugsmingasis ir mandagusis juokas: struktūriniai modeliai ir jų trukmė
Alternative Title:
Mirthful and polite lughter: structural models and their duration
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2016, Nr. 29, p. 74-87
Keywords:
LT
Džiaugsmingasis juokas; Mandagusis juokas; Juoko struktūriniai modeliai; Juoko proveržis; Juoko skiemuo.
EN
Mirthful laughter; Polite laughter; Structural models of laughter; Bout of laughter; Syllable of laughter.
Summary / Abstract:

LTJuoko, kaip paralingvistinio elemento, akustinius požymius užsienio mokslininkai analizuoja jau beveik du dešimtmečius. Lietuvių fonetikų dėmesio juokas kol kas nesulaukė. Straipsnyje analizuojami du dažniausi socialinio juoko tipai: mandagusis ir džiaugsmingasis. Tyrimo tikslas – nustatyti džiaugsmingojo ir mandagiojo juoko struktūros skirtumus bei struktūrinių vienetų trukmę. Tyrimo medžiagą sudaro 100 nepersidengiančio spontaniško juoko pavyzdžių: 50 mandagiojo ir 50 džiaugsmingojo juoko įrašų. Naudojantis PRAAT programa įrašai anotuoti, nustatytos juoko sudėtinių vienetų ribos, gretinti džiaugsmingojo bei mandagiojo juoko struktūriniai modeliai ir struktūrinių vienetų trukmė. Nustatyta, kad mandagusis juokas nėra ilgas: jo epizodus sudaro vienas trumpas (vieno–trijų skiemenų) proveržis, būdingiausias dviskiemenis juoko proveržis. Džiaugsmingojo juoko epizodus gali sudaryti daugiau nei vienas proveržis. Šio juoko tipo proveržiai gali būti nuo vieno iki penkiolikos skiemenų, vyrauja vieno proveržio trijų–keturių skiemenų džiaugsmingasis juokas. Vieno proveržio vienskiemenis ir dviskiemenis juokas dažniausiai yra mandagusis, o ilgesnis nei trys skiemenys juokas visada identifikuotinas kaip džiaugsmingasis. Persidengia tik triskiemenio juoko pavyzdžiai. Skiriamasis jų požymis yra trukmė, nes triskiemeniai džiaugsmingojo juoko proveržiai yra ilgesni už atitinkamos struktūros mandagiojo juoko proveržius. [Iš leidinio]

ENForeign researchers have been investigating laughter, as a paralinguistic element, and its acoustic properties for about two decades. However, laughter has not been in the field of interest of Lithuanian phoneticians so far. This article analyses two most common types of social laughter: polite and mirthful. The aim of the research is to determine differences of structure and duration of structural units of polite and mirthful laughter. The research material consists of 100 samples of spontaneous, non-overlapping polite and mirthful laughter (50 of each type). The recordings were annotated and boundaries of laughter units were determined by using PRAAT programme. The analysis of the structure and duration of structural units of polite and mirthful laughter revealed that polite laughter does not tend to last long: its episodes consist of one bout of one to three syllables; the most common is a two-syllable laughter bout. The episode of mirthful laughter can consist of more than one bout; the bouts of this type of laughter consist of one to fifteen syllables, although the most common samples are of three or four syllables. In most cases, one-bout laughter that consists of one or two syllables is considered to be polite; laughter that is longer than three syllables can always be identified as mirthful. Bouts of both polite and mirthful laughter consist of three syllables. In that case, the difference between the two types of laughter can be seen in duration: bouts of mirthful laughter always last longer than bouts of polite laughter of the same structure. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.sal.0.29.15436
ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Juokai juokais, bet šiandien juokiamės daugiau ir kitaip: juokas kaip TV ir radijo diskurso bruožas 1960-2010 metais / Skaistė Aleksandravičiūtė, Loreta Vaicekauskienė. Darbai ir dienos. 2012, t. 58, p. 283-295.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63721
Updated:
2019-01-06 16:50:58
Metrics:
Views: 5    Downloads: 3
Export: