Kajetonas Sklėrius. Iš klajonių : parodos katalogas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kajetonas Sklėrius. Iš klajonių: parodos katalogas
Alternative Title:
Kajetonas Sklėrius. From Wanderings: an exhibition catalogue
Publication Data:
Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2006.
Pages:
80 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Dailė / Art; Simbolizmas / Symbolism.
Summary / Abstract:

LTKajetonas Sklėrius (1876-1932) – vienas pirmųjų Lietuvos akvarelininkų. Jo kūryba, kuri tęsėsi du dešimtmečius, užima svarbią vietą Lietuvos dailės istorijoje. Tačiau ankstyvosios akvarelės yra mažai žinomos. Šie darbai, sukurti Latvijoje, Suomijoje, Estijoje, Rusijoje, buvo pristatyti M. K. Čiurlionio nacionaliniame muziejuje. Parodos „Kajetonas Sklėrius. Iš klajonių“ kataloge pateikiama akvarelininko biografija, nagrinėjama ankstyvojo periodo kūrybos raida, pristatomos pirmajame kūrybos dešimtmetyje sukurtos akvarelės su trumpais aprašymais. Paskutinių poros metų akvarelininko darbai priskirimai geriausiems XX a. lietuvių tapybos pavyzdžiams. Vėlyvasis K. Sklėriaus biografijos etapas (nuo 1922-ųjų) neblogai žinomas, tačiau vis dar interpretuojamas vienpusiškai, pamirštant ar ignoruojant jo priešistorę, užsimezgusią dailininko klajonių periodu. Peiktos plastinės akvarelių savybės: netinkamas tapymo būdas, nevykęs komponavimas, naivus piešinys. Šiaurietiška patirtis, lemtingai paveikusi akvarelininko vaizduotę, daug kam rodėsi tolima. Absoliuti dauguma lietuvių inteligentų žvilgsnį kreipė į Vakarus, todėl į vaizdinį K. Sklėriaus pasaulį daug kas žvelgė kaip į keistą, neaktualų reiškinį. Tačiau šiandien atsiranda galimybė pamatyti K. Sklėriaus akvareles iš naujo, kaip savotiškus istorijos dokumentus ir tolimos meno epochos vertybes. Žvelgiant į ankstyvuosius paveikslus, galima pasekti ne tik K. Sklėriaus biografijos pradžią, bet ir pirmuosius modernios XX a. lietuvių akvarelės žingsnius.Reikšminiai žodžiai: Dailė, Lietuvos; Akvarelė; Prancūzų impresionizmas; Simbolizmo estetika; Mir iskusstva; Kajetonas Sklėrius; Water-colour painting; French Impressionism; Aesthetics of Symbolism; Mir iskusstva; M.K. Čiurlionis; Michail Vrubel.

ENKajetonas Sklėrius (1876-1932) is one of the first Lithuanian water-colorists. His creative period, which extended for two decades, occupies an important role in the history of Lithuanian art. However, his early water-colors are little known. These works, created in Latvia, Finland, Estonia, Russia, were introduced in M. K. Čiurlionis national museum. Exhibition catalogue “Kajetonas Sklėrius. From Wanderings“ narrates a biography of the water-colorist, examines evolution of early period creative work, presents water-colors, with short descriptions, created in the first decade of his creative career. The works of the water-colorist’s last few years are considered to be among the best examples of XX c. Lithuanian painting. The late period of K.Sklėrius’ biography (from 1922) is relatively well-known, but until today, it is interpreted from a one-sided perspective, by forgetting or ignoring its preceding history that was conceived during the period of artist‘s wanderings. Plastic qualities of water-colors were criticized: inappropriate painting technique, sloppy composition, naïve painting. Nordic experience that exerted a fateful influence on water-colorist’s imagination was perceived by many observers as remote. The absolute majority of Lithuanian intellectuals averted their gaze towards the West, which led many to view K. Sklėrius’ visual world as a strange, irrelevant phenomenon. However, today one has an opportunity to see K. Sklėrius’ water-colors afresh, as certain historical documents and values of a distant artistic period. One can trace back not only the beginning of K. Sklėrius’ biography, but also the first steps of modern XX c. Lithuanian water-colors.

ISBN:
9955471174
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6372
Updated:
2013-04-28 16:24:43
Metrics:
Views: 53
Export: