Privataus gyvenimo elektroniniuose ryšiuose ribojimas nusikaltimų tyrimo tikslais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Privataus gyvenimo elektroniniuose ryšiuose ribojimas nusikaltimų tyrimo tikslais
Alternative Title:
  • Limitation of privacy in electronic communications for crime detection purposes
  • Restriction of private life in electronic communications for criminal investigation purposes
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 9 (87), p. 69-75
Summary / Abstract:

LTKaip pažymima 2005 m. Žmogaus teisių įgyvendinimo Lietuvoje apžvalgoje, 2005 m. viena iš pagrindinių teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą problemų buvo susijusi su teisėsaugos institucijų vykdoma elektroninių ryšių kontrole. 2005 m. Atliktas elektroniniais ryšiais perduodamos informacijos kontrolės ir teisės į privataus gyvenimo gerbimą tyrimas parodė, kad Lietuvoje turinio ir srauto duomenų kontrolės klausimas yra labai aktualus. Šios srities svarbą įrodo ir tai, jog 2006 m. ES buvo priimta duomenų saugojimo direktyva, kuri reglamentuoja srauto duomenų, kaupiamų teikiant elektroninių ryšių paslaugas ar tinklus, saugojimo terminus. Straipsnyje nagrinėjama teisėsaugos institucijų nusikaltimų tyrimo ir prevencijos tikslais vykdoma elektroninių ryšių kontrolė. Šio straipsnio objektas – privataus gyvenimo ribojimo elektroniniuose ryšiuose teisinis reguliavimas nusikaltimų tyrimo tikslais. Straipsnio tikslas – išanalizuoti privataus gyvenimo ribojimo elektroniniuose ryšiuose teisinį reguliavimą Lietuvoje nusikaltimų tyrimo tikslais. Straipsnyje naudojamas analizės, lyginamasis bei kiti metodai. [...] Straipsnyje atskleidžiama tiek buvusi elektroninių ryšių kontrolė, tiek elektroninių ryšių kontrolė, vykdoma dabar. Taip pat analizuojamas tokios kontrolės priežiūros mechanizmas. Straipsnyje atlikta analizė leidžia teigti, kad teisėsaugos institucijų vykdomos elektroninių ryšių kontrolės reglamentavimas nėra pakankamas ir, atsižvelgiant į užsienio valstybių praktiką bei remiantis žmogaus teises reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, yra tobulintinas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Privatus gyvenimas; Elektroniniai ryšiai; Elektroninių ryšių kontrolė; Private life; Electronic communications; Control of electronic communication.

ENAs noted in the Overview of the Enforcement of Human Rights in Lithuania in 2005, one of the key problems related to the inviolability of privacy was the control of electronic communications performed by law enforcement agencies. The survey on the control of electronically transmitted information and respect for privacy conducted in 2005 showed the significance of the issue of controlling the content and the flow of data in Lithuania. The importance of the issue is reiterated by the EU Data Retention Directive, adopted in 2006, which regulates time periods for retention of data generated in connection with the provision of electronic communication services or networks. The article addresses the issue of control of electronic communications exercised by law enforcement agencies to prevent and detect crimes. The aim of the article is to analyse the legal regulation of limitation of privacy in electronic communications for crime detection purposes in Lithuania. The article employs the analysis, comparative and other techniques. It examines the means of control of electronic communications used in the past and the level of control exercised nowadays. In addition, the article looks at the supervision mechanism of such control. The analysis made by the article shows that the regulation of control of electronic communications exercised by law enforcement agencies is not sufficient. Bearing in mind the practice of other countries and the legal acts regulating protection of human rights, the Lithuanian legislation calls for improvement.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6365
Updated:
2018-12-20 23:10:23
Metrics:
Views: 40    Downloads: 4
Export: