Инновации в аспекте межкультурной коммуникации (на материале русского языка в Литве)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Инновации в аспекте межкультурной коммуникации (на материале русского языка в Литве)
Alternative Title:
  • Innovations in inter-cultural communication (based on an analysis of the Russian that is spoken in Lithuania)
  • Inovacijos tarpkultūrinės komunikacijos požiūriu (remiantis Lietuvos rusų kalbos analize)
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2006, 3, p. 3-8
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Komunikacija / Communication; Rusų kalba / Russian language; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjamos regioninės inovacijos kaip specifinis kultūrinis komponentas tarpkultūrinės komunikacijos situacijoje. Tyrimo medžiaga yra susijusi su pastarųjų dešimtmečių Lietuvos rusų kalbos analize. Tyrimo šaltiniai – žiniasklaidos priemonių kalba, sakytinė kalba. Šiame straipsnyje analizuojamos inovacijos yra sąlygojamos lietuvių kalbos įtakos. Nagrinėjamos inovacijos atspindi Lietuvos realijas, visuomeninius politinius ir socialinius buitinius pokyčius, įvykusius per tyrimo laikotarpį. Šias inovacijas visų pirma sąlygojo komunikacinis aktualumas ir komunikacinis patogumas. Šių žodžių komunikacinė reikšmė svarbi jų norminiam vertinimui. Minėtos inovacijos Lietuvos rusų kalboje liudija apie natūralią integraciją į Lietuvos visuomenę, Lietuvos kultūrą tarpkultūrinės sąveikos situacijoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Inovacijos; Tarpkultūrinė komunikacija; Kalbinė savimonė; Interferencija; Innovation; Intercultural communication; Linguistic awareness; Interference.

ENThis article analyses regional innovations as a specific cultural component in inter-cultural communication. The material for the study relates to an analysis of the Russian that has been spoken in Lithuania over the last several decades. The sources used in the study were the language of the media and spoken language. The innovations analysed in this article are conditioned by influence from the Lithuanian language. The innovations studied reflect the reality of recent Lithuanian events, including changes in the political, social and daily life of the society over the focal period of the study (the last several decades). These innovations are driven above all by communicational relevance and communicational convenience. The communicational value of these words (the innovations) is important when considering their incorporation into standard Russian. These words (the innovations) in the Russian that is spoken in Lithuania bear witness to a natural process of the Russian speakers' integration into Lithuanian society and into Lithuanian cultural mores under the influence of inter-cultural communication.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6362
Updated:
2020-07-29 20:13:17
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: