Teisės į teisingą teismą, įtvirtintos Europos Žmogaus teisių konvencijos 6 str., pobūdis, vieta ir apsaugos lygis kitų konvencijos teisių požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisės į teisingą teismą, įtvirtintos Europos Žmogaus teisių konvencijos 6 str., pobūdis, vieta ir apsaugos lygis kitų konvencijos teisių požiūriu
Alternative Title:
  • The nature, place and level of protection of the right to a fair trial enshrined in Article 6 of the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms vis-à-vis the other rights enshrined in the Convention
  • Character, place and the level of protection of the right to a fair court established in article 6 of the European Convention of Human Rights
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 10 (88), p. 40-48
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition; Tarptautinė teisė / International law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTJau ne vieną dešimtmetį vyksta diskusijos dėl žmogaus teisių hierarchijos egzistavimo galimybės bei galimo žmogaus teisių skirstymo pagal prioritetus, suteikiant vienoms teisėms didesnį apsaugos lygį nei kitoms teisėms. Tokią filosofinę diskusiją paneigia tarptautinėje teisėje vyraujanti žmogaus teisių tarpusavio priklausomumo ir nedalomumo doktrina. Šiuolaikinėje tarptautinėje arenoje beveik nevyksta diskusijos dėl galimos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintų teisių ir laisvių hierarchijos. Doktrinoje yra tik pateikiamos įvairios Konvencijoje įtvirtintų teisių ir laisvių klasifikacijos. Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat nėra savo praktikoje pateikęs aiškios nuomonės šiuo klausimu. Tačiau nepaisant vyraujančios nuomonės šiuo klausimu, kad tokios hierarchijos nėra, vis dėlto kai kurie žmogaus teisių specialistai nepaneigia tokios žmogaus teisių hierarchijos galimybės, netgi įžvelgia tokios hierarchijos pranašumų. Straipsnį sudaro trys struktūrinės dalys. Pirmojoje šio straipsnio dalyje analizuojamas teisės į teisingą teismą pobūdis remiantis įvairiomis doktrinoje pateikiamomis Konvencijoje įtvirtintų teisių ir laisvių klasifikacijomis. Antrojoje dalyje autorė kelia klausimą, ar yra bent jau sąlyginio pobūdžio Konvencijoje įtvirtintų teisių ir laisvių hierarchija bei kokia galėtų būti teisės į teisingą teismą vieta tokioje hierarchijoje. Paskutinėje straipsnio dalyje, siekiama atsakyti į klausimą, koks yra teisės į teisingą teismą apsaugos lygis saviraiškos laisvės atžvilgiu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teisė į teisingą teismą; Žmogaus teisių hierarchija; Teisių konkurencija; The right to the fair court; The hierarchy of human rights; Conflicts of rights.

ENFor quite a few decades the discussions have been underway about the possibility of establishing a hierarchy of human rights and their possible listing in line with established priorities, providing for a higher level of protection to some rights vis-à-vis the others. This philosophical discussion has been undermined by the doctrine of interdependence and indivisibility prevailing in the international law. Internationally, there have almost been no discussions bout the possible hierarchy of the rights and freedoms enshrined in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The doctrine simply includes a variety of classifications of human rights and freedoms. The case-law of the European Court of Human Rights does not show its clear stand on the issue. Yet irrespective of that, some human rights’ experts do not deny the possibility of having a hierarchy and even see the advantages of having it. The article consists of three structural parts. The first part analyses the nature of right to a fair trial on the basis of various classifications of the rights and freedoms enshrined in the Convention covered by the doctrine. The second part raises a question whether there is a hierarchy, at least conditional, of the rights and freedoms enshrined in the Convention and what could be the place of the right to a fair trial in such a hierarchy. The last part of the article attempts to provide an answer to the question about the level of protection of the right to a fair trial with respect to the freedom of expression.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6356
Updated:
2018-12-20 23:10:23
Metrics:
Views: 39    Downloads: 7
Export: