Learning contracts in second language acquisition

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Learning contracts in second language acquisition
Alternative Title:
Mokymosi kontraktai studijuojant užsienio kalbą
In the Journal:
Santalka. 2006, t. 14, Nr. 2, p. 110-115
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama mokymosi ryšių, kaip vieno iš efektyvių būdų kontroliuojant mokymosi procesą, taikymas užsienio kalbos kontekste. Kaip parodė tyrimo rezultatai, studentams yra reikalingas dėstytojas, kuris galėtų atlikti konsultanto, informacijos tiekėjo ar partnerio vaidmenį naudojant naujus mokymo metodus, kurie skatina autonomiškumą ir norą patiems vertinti ir kontroliuoti savo studijų eigą. Atliktas tyrimas leidžia teigti, kad studentų mokymosi pažanga turėtų būti fiksuojama ir registruojama ir vienas iš efektyviausių būdų, skatinančių studentų atsakomybės jausmą, yra mokymosi kontraktai. Respondentų atsakymai rodo, kad naujų metodų, tokių kaip projekto metodas, bylų (atvejų) analizė, naudojimas užsienio kalbos studijų kontekste skatina dėstytojo ir studento dialogą ir suteikia studentams visavertes akademines studijas aukštojoje mokykloje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymosi kontraktas; Savikryptinis mokymasis; Atsakomybė; Learning contract; Self–directed lenguage learning; Responsibility.

ENThe paper presents the problem of control in self-directed language learning. The necessity for the registers of learners’ progress is expressed both by teachers and students and the conclusion to frame learning process is drawn. On the basis of some widely spread methods fostering the development of self-directed language learning, which is problem-based learning, project method, case-based learning, and several registers for students’ progress could be introduced in second language learning environment. The article analyses learning contracts as one of the forms to structure the learning process and to register the progress students make. [From the publication]

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6349
Updated:
2018-12-17 11:49:03
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: