Sociopsichologinė mokinių adaptacija integruoto ugdymo aplinkoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sociopsichologinė mokinių adaptacija integruoto ugdymo aplinkoje
Alternative Title:
Psychological adjustment of students in the integrated educational environment
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2016, t. 27, Nr. 4, p. 373-382
Keywords:
LT
Įgalūs ir neįgalūs mokiniai; Saviraiška; Savivertė; Savivoka; Sociopsichologinė adaptacija.
EN
Non-disabled and disabled students; Self-concept; Self-esteem; Self-expression; Socio-psychological adjustment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamos mokinių sociopsichologinės adaptacijos problemos, kylančios integruoto ugdymo aplinkoje siekiant sėkmingos inkliuzinio ugdymo perspektyvos. Mokslinio tyrimo prielaidos rėmėsi asmens apsisprendimo teorijos nuostata, kad išsikeltų gyvenimo tikslų įgyvendinimas ir psichologinė gerovė priklauso nuo asmens savikontrolės. Lietuvoje neįgaliųjų integracijos procesas prasidėjo 1993 m., išleidus Švietimo ir mokslo ministerijai pirmąją instrukciją dėl integruoto ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose. Šiuo metu, vadovaujantis teisiniais dokumentais, skirtais neįgaliesiems suteikti galimybę gauti vienodas sąlygas gyventi pilnavertišką ir orų gyvenimą, turime pažymėti, kad Lietuvoje dar nėra sukurto neįgaliųjų integracijos visuomenėje modelio, kuris veiktų kaip vientisas politinių, ekonominių, socialinių interesų bei neįgaliųjų ugdymo ir išsilavinimo mechanizmas. Tyrimo metu sukaupta naujų duomenų apie įgalių ir neįgalių mokinių, besimokančių integruoto tipo ugdymo mokykloje, sociopsichologinės adaptacijos problemas, kylančias bendraujant ir bendradarbiaujant bendroje ugdymo aplinkoje. [Iš leidinio]

ENThe article aims at revealing problems of the socio-psychological adjustment of adolescents in the integrated educational environment in the perspective of successful inclusive education. Theoretical research assumptions were based on the provision of personal self-determination theory maintaining that fulfilment of personal life objectives and psychological well-being depend on the nature of individual perceived control of their own life events. In Lithuania, the process of integration of the disabled started in 1993 after the Ministry of Education and Science launched the first guide for integrated education in mainstream schools. Currently, in accordance with the legal documents aiming to provide access to the same conditions to live a well-balanced and dignified life for the disabled, we should note that Lithuania has not yet developed a model for the disabled to live in the society, which would depend on the political, economic and social interests and the quality of training and education of the disabled. During the study we gathered new data about the problems of socio-psychological adjustment of non-disabled and disabled adolescents in the integrated educational environment at a mainstream school arising in communication in the close educational environment in the aspect of equal opportunities. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63356
Updated:
2018-12-17 14:08:57
Metrics:
Views: 81    Downloads: 6
Export: