Juridinių asmenų administracinė atsakomybė aplinkosaugos srityje : griežtos atsakomybės doktrinos įtvirtinimo galimybė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juridinių asmenų administracinė atsakomybė aplinkosaugos srityje: griežtos atsakomybės doktrinos įtvirtinimo galimybė
Alternative Title:
Administrative liability of legal entities in the sphere of environment protection: opportunity of consolidation of doctrine of "strict liability"
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 9 (87), p. 76-83
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law; Aplinkos apsauga / Environmental protection.
Summary / Abstract:

LTGriežtos atsakomybės (angl. strict liability) doktrina -- tai kaltės įrodymo privalomumu paremtos atsakomybės (angl. fault-based liability) išimtis, kurios vyraujantis ir esminis elementas -- atsakomybės taikymas asmenims neįrodinėjant jų kaltės. Šios doktrinos tikslas -- sulaikyti potencialius pažeidėjus nuo beatodairiško elgesio ir nereikalingų nuostolių, priverčiant juos imtis visų įmanomų atsargumo priemonių. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme įtvirtinus ūkio subjektų (t. y. juridinių asmenų) civilinę atsakomybę už aplinkos apsaugos teisės pažeidimus, neatsižvelgiant į ūkio subjektų kaltę, žengtas svarbus žingsnis įtvirtinant griežtos atsakomybės doktriną taikant civilinę atsakomybę aplinkosaugos srityje. Lietuvoje vis dar išlieka aktuali juridinių asmenų administracinės atsakomybės aplinkosaugos srityje problema. Šiame straipsnyje siekiama išanalizuoti griežtos atsakomybės doktrinos įtvirtinimo galimybę taikant juridiniams asmenims administracinę atsakomybę aplinkosaugos srityje. Straipsnyje apžvelgiama griežtos atsakomybės doktrinos kilmė ir samprata, atskleidžiama doktrinos vieta juridinių asmenų atsakomybės kontekste, analizuojamas griežtos atsakomybės įsitvirtinimas aplinkosaugos srityje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Juridinis asmuo; Administracinė atsakomybė; Aplinkosauga; Administrative liability; Legal person; Environment protection.

ENStrict liability doctrine is the exception of fault-based liability whose basic element is placing liability without establishing ones fault. The purpose of such doctrine is to prevent potential violators from thoughtless actions and undesired damage obliging them to take all preventive actions possible. Setting civil responsibility of economic subjects (i.e. legal persons) in regards to environmental violations in Environmental Protection Law of the Republic of Lithuania is an important step towards the implementation of strict liability doctrine in the area of environment protection. The problem of administrative liability of legal persons in the area of environmental protection still exists in Lithuania. This article aims to analyse possibilities of implementing strict liability doctrine in regards to civil responsibility of legal persons in the area of environmental protection. The article overviews the origin and the concept of strict liability doctrine, discloses the place of such doctrine in a context of other liabilities of legal persons, and analyses the implementation of strict liability doctrine in the area if environmental protection.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Strict liability for environmental harm: Lithuanian case studies / Kristina Šostakienė, Daiva Bereikienė. Sbornik dokladi ot godišna universitetska naučna konferenciâ 2021, p. 2156-2169.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6331
Updated:
2018-12-17 11:48:59
Metrics:
Views: 36    Downloads: 8
Export: