Lietuvių kalbos specialioji didaktika kaip edukologijos mokslo šaka

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos specialioji didaktika kaip edukologijos mokslo šaka
Alternative Title:
Special didactics of the Lithuanian language as a branch of education
In the Journal:
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalbos specialioji didaktika (arba specialioji lingvodidaktika) atsirado ir plėtojosi tobulinant specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, ypač specialiųjų pedagogų rengimą Lietuvoje, todėl istoriniu požiūriu ji yra labai jauna, besiformuojanti edukologijos mokslo šaka. Straipsnyje keliami keli probleminiai klausimai, susiję su specialiosios lietuvių kalbos didaktikos, kaip vienos edukologijos mokslo šakų, plėtra ir jos vieta kitų giminiškų mokslų sistemoje. Viešai diskutuoti siūloma dėl specialiosios lingvodidaktikos ryšio su specialiąja pedagogika, su logopedija, su bendrąja lietuvių kalbos didaktika. Autorius laikosi požiūrio, jog specialiųjų poreikių vaikų gimtosios kalbos ugdymas apima ir pedagoginius, ir logopedinius, ir bendruosius didaktinius aspektus, tačiau iš visų gretutinių mokslo šakų specialiąją lingvodidaktiką išskiria savitas šio dalyko turinys, kuris tuo pačiu metu yra ir pažinimo priemonė, ir pažinimo objektas, o subjektas yra vaikas, turintis mokymosi sunkumų dėl įvairių jo raidos sutrikimų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lingvodidaktika; Specialioji lingvodidaktika; Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas.

ENSpecial teaching of the Lithuanian language (or special linguodidactics) appeared and continues to expand as a form of improving the training of special needs children and, in particular, the preparation of special education teachers in Lithuania. Therefore, from the historical point of view it is quite a young discipline, a still-forming branch of education studies. The article raises several problem issues relating to special teaching of the Lithuanian language as a branch of education studies, its development and its place in the system of similar disciplines. The author urges more public discussion of the role of special linguodidactics within special pedagogy, and its relationship to speech therapy and general teaching of the Lithuanian language. The author holds the view that teaching Lithuanian to special needs children as their native language covers a number of aspects, including pedagogical, speech therapy and general didactic aspects. However, special linguodidactics stands out from all the related disciplines because of its special content, being simultaneously the object of study as well as the cognitive tool, while the study subject is the child with learning difficulties because of various developmental problems.

ISSN:
1392-0499
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/633
Updated:
2018-12-20 23:04:07
Metrics:
Views: 65    Downloads: 5
Export: