Некоторые проблемные аспекты представительства юридических лиц

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Некоторые проблемные аспекты представительства юридических лиц
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Juridinis asmuo; Civilinis procesas; Atstovavimas; Juridical person; Civil procedure law; Representation.
Keywords:
LT
Atstovavimas; Civilinis procesas; Juridinis asmuo.
EN
Civil procedure law; Juridical person; Representation.
Summary / Abstract:

LTĮvairūs atstovavimo juridiniams asmenims civiliniame procese teoriniai ir praktiniai aspektai nuo seno kėlė daug diskusijų. Pagal atstovaujamąjį subjektą atstovavimas civilinio proceso teisės doktrinoje yra klasifikuojamas į atstovavimą fiziniams ir atstovavimą juridiniams asmenims. Pastarajai atstovavimo rūšiai, įvairiems probleminiams šio instituto taikymo klausimams aptarti ir skirtas straipsnis. Autorių nuomone, juridinio asmens organo ar dalyvio asmeniškas dalyvavimas civiliniame procese turėtų būti laikomas pačios šalies dalyvavimu ir negali eiti kalba apie procesinį atstovavimą, kuris atsiranda tik tada, kai vienas asmuo įgalioja kitą jo vardu veikti teisme. Analizuojant atstovavimą juridiniams asmenims svarbu atskleisti ir įprasminti du šio santykio aspektus: juridinio asmens ir jo organų santykį bei juridinio asmens organo ir atstovo santykį. Manytume, kad ta pati juridinio asmens ir jo organo santykio koncepcija turi būti taikoma tiek materialinėje, tiek procesinėje teisėje - kai civilines ar civilines procesines juridinio asmens teises ir pareigas įgyvendina juridinio asmens organas, atstovavimo teisiniai santykiai neatsiranda. Atstovavimo teisinių santykių tarp juridinio asmens ir jo organų neigimas nereiškia, kad negalime kalbėti apie atstovavimą juridiniam asmeniui. Juridinio asmens organai, įgyvendindami juridinio asmens veiksnumą, gali patys veikti civilinėje apyvartoje ir civiliniame procese arba pavesti atstovams už juos atlikti atitinkamus veiksmus. [Iš leidinio]

ENVarious theoretical and practical aspects of representing legal persons in civil proceedings have been inspiring a lot of discussions since the old times. Depending on the subject of representation, legal doctrine of civil proceeding classifies the representation into the representation of natural persons and the representation to legal persons. The objective of the article is to discuss various problem aspects of the representation of legal persons. In the opinion of the authors, personal participation of the body or the participant of a legal person in civil proceeding may be affected by itself only, as the representation in proceeding occurs only when one person authorises another to act on its behalf in court. Analysing the representation of legal persons, two aspects are important to disclose: the relationship between the legal person and its bodies, and the relationship between bodies of the legal person and its representatives. We think that the same concept of the relationship between the legal person and its bodies should be applied in both material and proceeding law, i. e. legal representation do not occur when civil or civil proceeding duties are implemented by a body of a legal person. The denial of legal relationship of representation between a legal person and its bodies does not mean that we can not talk about the representation of a legal person. Certain bodies of a legal person, acting on its behalf in legal activities, may act themselves or authorise representatives to perform certain actions instead of them in civil environment and civil proceeding.

ISSN:
5835403836
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6321
Updated:
2013-04-28 16:24:06
Metrics:
Views: 24
Export: