M. K. Čiurlionio kūryba-metafizinė tapyba ir poetinis siurrealizmas: simbolikos panašumai ir skirtumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
M. K. Čiurlionio kūryba-metafizinė tapyba ir poetinis siurrealizmas: simbolikos panašumai ir skirtumai
Alternative Title:
M. K. Čiurlionis, metaphysical arts and poetical surrealism: similarities and differences of symbols
In the Book:
Čiurlionio amžius. Kaunas: Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2006. P. 83-98
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Poetinis siurrealizmas; Modernizmo istorija; Metafizinė tapyba; M.K. Čiurlionis' painting; Poetical surrealism; History of modernism; Metaphysical painting.
Keywords:
LT
Meno stiliai / Art styles; Modernizmas / Modernism; Tapyba / Painting.
EN
History of modernism; M.K. Čiurlionis' painting; Metaphysical painting; Poetical surrealism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojant Čiurlionio kūrybos vietą modernizmo istorijoje parodoma, kad sąsajos su siurrealizmo ir metafizinės tapybos simbolika bei poetika buvo svarbūs epizodai dailininko kūrybinėje evoliucijoje. Čiurlionis buvo universalistas asmenybės kūrybinės raiškos formų įvairiapusiškumu, nenoru apsiriboti viena meno rūšimi, metodu, kryptimi, todėl jo novatoriška kūryba peržengė savo laikmečio apribojimus ir tiesiogiai siejosi su įvairiomis vėliau išsiskleidusiomis klasikinio modernizmo srovėmis. Jis anksčiau nei Kandinskis, Klee, Picabia, Miro, De Chirico ir kiti atskleidė abstrakčios dailės, poetinio siurrealizmo ir metafizinės tapybos teikiamas galimybes vaizduojamoje dailėje, tačiau niekuomet jų nesureikšmino. Jam modernistinių meninės išraiškos formų ieškojimai buvo tik vienas iš pagalbinių būdų įgyvendinti savo universalius siekius. Kita vertus, Čiurlioniui būdingas universalizmas objektyviai kirtosi su laikmečiui būdinga modernistinio meno skaidymosi į įvairias sroves tendencija. Iš čia plaukia siekimas peržengti atskirų meno krypčių, metodų rėmus, jų brėžiamus apribojimus, iškilti virš jų. Ir, pagaliau, Čiurlionio kūrybą stipriai paveikė priešinga internacionaliniam modernizmo stiliui suartėjimas su lietuvių liaudies meno tradicijomis. Šis angažavimasis buvo ne išorinis o natūralus, išplaukiantis iš glaudaus ryšio su psichoetniniais lietuviškojo folkloro, mentaliteto ypatumais. [Iš leidinio]

ENIn the article the attention is paid to formal stylistic and a comparative analysis of correlations and differences of Čiurlionis’ painting. Though the early work of Čiurlionis was influenced by symbolism, secession, Jugendstil, Art Nouveau and other Neo-Romantic trends, in his creation we find many links with the poetics of surrealism, an influential trend of modernism. In his spontaneous search for new artistic means of expression, characteristic to the second period of creative work the artist is closer to those who represented the abstract wing of poetic surrealism (A. Masson, P. Klee, J. Miro). His later works have more in common with G. de Chirico’s metaphysical painting and works by M. Ernst who displayed the naturalistic tendencies of symbolism. Having rejected the aesthetics of psychological symbolism Čiurlionis begins to paint innovative pictures close to P. Klee’s poetic surrealism, where spontaneity of artistic way of thinking and sensitive relationship between tones and lines are clearly seen. In the pictures of this period “Night” (1906), “Mountains in the Mists” (1906), series “Sparks” (1906), “Summer” (1907-1908) and “Flowers” (1907-1908) we see many elements related with the method of “psychic automatism”, first of all a specific spontaneity of painting, refusal of control of rational mind and imitation of forms of reality. Characteristic feature of paintings and drawings from this period is peculiar spontaneity of creation, a free drawing, unbound by outer schemes that appears as if unconsciously playing. Pictures distinguish themselves with spontaneity of the process of creation, specific to abstract art and poetic surrealism, soft lines and free manner of painting.

ISBN:
9955471166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6315
Updated:
2020-09-08 19:22:14
Metrics:
Views: 65    Downloads: 7
Export: