Анализ и оценка уровня использования специальных знаний в Литовской Республики (по материалам интервьюирования сотрудников правохронительных органов)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Анализ и оценка уровня использования специальных знаний в Литовской Республики (по материалам интервьюирования сотрудников правохронительных органов)
Alternative Title:
Analysis and assessment of in-field application of special knowledge in the Republic of Lithuania (based on interviews of law enforcement officers)
Keywords:
LT
Baudžiamasis procesas; Ekspertas kriminalistas; Nusikalstamumas.
EN
Criminal procedure; Criminality; Expert criminalist.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aptarti kriminalistikos ir teismo ekspertizės vystymąsi Lietuvoje ir praktinio panaudojimo sąlygas įvertinant specialių žinių panaudojimo reikšmę ir įtaką nusikaltimų tyrimui. Nusikaltimų tyrimo ir atskleidimo proceso tobulinimo klausimai kriminalistams yra prioritetiniai. Specialių žinių naudojimo problemą, jos formavimą ir analizę straipsnio autoriai sieja su subjektyviu praktiniu vertinimu. Straipsnyje pateikiami ir analizuojami ikiteisminiame tyrime dalyvaujančių asmenų apklausos rezultatai. Apklausos tikslas – įvertinti specialių kriminalistikos ir teismo ekspertizės žinių ir jų naudojimo praktikoje lygį. Respondentai buvo prašomi įvertinti teisėsaugos institucijų darbuotojų kriminalistikos ir teismo ekspertizės teorinių žinių lygį, taip pat įvertinti tokių specialių žinių praktinio naudojimo lygį bei tokio naudojimo įtaką nusikaltimų tyrimui. Apklausų duomenimis, tyrime dalyvavę asmenys realiai vertina savo žinias ir įgūdžius, todėl vienas jų prioritetų yra teorinių žinių ir praktinių įgūdžių gerinimas kriminalistikos ir teismo ekspertizės srityje. Tai atskleidžia, kokią reikšmę turėtų įvairios priemonės kriminalistų kvalifikacijos gerinimui, taip pat betarpiškas mokslininkų ir kriminalistų praktikų bendradarbiavimas siekiant tų pačių tikslų.

ENThe goal of the article is to discuss development of criminology and forensics in Lithuania and the conditions of in-field application considering the significance of application of special knowledge and its impact on crime investigation. Issues of improving the process of crime investigation and disclosure are top priority for criminologists. The issue of using special knowledge, its formulation and analysis is related by the authors to subjective practical assessment. The article presents and analyses interrogation results for individuals involved in pre-trial investigation. The goal of interrogation is to assess the level of criminology and forensics knowledge and its practical application in specialists. The respondents were asked to assess the level of theoretical criminology and forensics knowledge of enforcement institutions staff and to appraise the level of practical application of such knowledge and the impact of such application on investigation of crimes. The surveys showed that the people polled were quite realistic about their knowledge and skills and therefore one of their priorities is to improve theoretical knowledge and practical skills in the field of criminology and forensics. It shows the importance that various measures would have for improvement of criminologists’ qualifications as well as the significance between scientists and criminologists going for the same goals.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6301
Updated:
2013-04-28 16:23:54
Metrics:
Views: 4
Export: