Interrelations of adolescent’s identity development, differentiation of self and parenting style

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Interrelations of adolescent’s identity development, differentiation of self and parenting style
Alternative Title:
Paauglių identiteto raidos, tėvų naudojamų auklėjimo stilių ir diferencijavimosi sąsajos
In the Journal:
Psichologija . 2016, t. 53, p. 24-43
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Paaugliai; Identitetas; Auklėjimo stiliai; Diferencijavimasis
EN
Adolescents; Identity; Parenting styles; Differentiation of self
Summary / Abstract:

LTPaauglių santykiai su tėvais ir šių santykių kokybė užima svarbią vietą paauglių identiteto raidos procese, tačiau tėvų naudojamų auklėjimo stilių ir paauglių identiteto raidos sąsajos nėra iki galo suprantamos. Šio tyrimo tikslas buvo analizuoti paauglių tėvų naudojamų auklėjimo stilių, diferencijavimosi ir identiteto raidos sąsajas. Iš viso tyrime dalyvavo 804 paaugliai, kurių amžius buvo nuo 14 iki 18 metų. Tyrime buvo bandoma nustatyti, ar diferencijavimasis yra tarpinis veiksnys, paaiškinantis sąryšius tarp paauglių tėvų naudojamų auklėjimo stilių ir identiteto raidos. Struktūrinio lygčių modelio rezultatai atskleidė statistiškai reikšmingą netiesioginį diferencijavimosi efektą tėvų auklėjimo stiliaus ir identiteto difuzijos sąryšiams vaikinų imtyje. Tėvų auklėjimo stiliai taip pat turėjo tiesioginį poveikį identiteto difuzijai merginų grupėje. Tyrimo rezultatai padeda geriau suprasti, kaip tėvų naudojami auklėjimo stiliai veikia paauglių identiteto raidą. Straipsnyje taip pat yra aptariami šiuos sąryšius lemiantys lyčių skirtumai. [Iš leidinio]

ENRelationship with parents and quality of this relationship take an essential role in the process of an adolescent’s identity development, yet the pathways linking parenting styles to adolescent’s identity development are not well understood. This study aims to investigate the interrelations between parenting styles, differentiation of self and adolescent identity development. In total, 804 adolescents took part in this study and filled the questionnaire. The age of participants ranges from 14 to 18 years old. The study explores whether the links from parenting style to adolescent’s identity diffusion operate through the differentiation of self. Results of a sequential mediation model revealed significant indirect effects of parenting style on adolescent’s identity diffusion operating through the differentiation of self for boys. Parenting style also had a direct effect on identity diffusion for girls. Implications of these findings for understanding the processes through which parenting styles determine adolescent’s identity development and gender differences of these relationships are discussed. [From the publication]

ISSN:
1392-0359, 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63000
Updated:
2018-09-17 13:37:07
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2