Podiplominio sveikatos vadybos mokymo kursų kokybės įvertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Podiplominio sveikatos vadybos mokymo kursų kokybės įvertinimas
Alternative Title:
Evaluation of the Quality of a Post-Graduate Course on Healthcare Administration
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2006, Nr. 17, p. 96-103
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas / Cooperation; Kokybė / Quality; Sveikatos priežiūra / Health care.
Summary / Abstract:

LTSveikatos priežiūros vadybininkai turi galimybę dalyvauti tarptautinės organizacijos Project HOPE ir Kauno medicinos universiteto, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Mykolo Romerio universiteto podiplominio mokymo 6 ECTS kreditų programoje „Pokyčių valdymo įtaka kokybės gerinimo procesui“. Šios studijos tikslas yra pasidalinti patirtimi, kaip, pasitelkus užsienio partnerių pagalbą, buvo perengta ir įgyvendinta ši podiplominio sveikatos vadybos mokymo programa. Pateikiama programos apibūdinimas: tikslai, struktūra, turinys, dalyviai, logistika ir partneriai bei palyginamosios analizės būdu pristatomas programos organizavimas. Kokybiniu bei kiekybiniu tyrimu įvertinta programos dalyvių nuomonė apie programos veiksmingumą, naudojant specialias anketas: kasdieniniam kiekvienos paskaitos ir lektoriaus vertinimui bei bendrajam kursų kokybės vertinimui. Buvo siekiama nustatyti dalyvių mokymosi poreikius, motyvaciją, įvertinti kursų turinį, lektorių dėstymo kokybę bei kursų organizaciją. Anketos buvo išdalintos visiems 200 dalyvių trijų sveikatos vadybos mokymo kursų pabaigoje, atsakymų dažnis - 93 proc. Studija parodė, kad keturių modulių: sveikatos politikos ir vadybos, kokybės valdymo, žmoniškųjų išteklių valdymo finansinės informacijos valdymo, programos turinys bei kvalifikuotų Lietuvos ir užsienio dėstytojų bei skirtingų rūšių sveikatos organizacijų dalyvių komandų (po tris iš įstaigos skirtingų sričių vadybos specialistus) atranka ir tinkama programos logistika yra svarbus derinys sėkmingai programos strategijai sukurti ir įgyvendinti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sveikatos vadybos mokymas; Sveikatos vadybos mokymo programa; Kokybės vertinimas; Tarptautinis bendradarbiavimas; Įrodymais paremtas mokymas; Health management training; Health Care Management Program; Quality evaluation; Foreign technical assistance; And evidence based training.

ENHealthcare administrators are offered a post-graduate 6-credit program entitled The Impact of Change Management on Quality Improvement. The program is offered by the Project HOPE, Kaunas University of Medicine, Medical Faculty of Vilnius University, and Mykolas Romeris University. The study focuses on the development and implementation of the post-graduate healthcare administration course. The study describes the program’s goals, structure, content, participants, logistics and partners; it also contains a comparative analysis of the program’s organization. Both qualitative and quantitative analyses were used to assess the participants’ opinions about the program’s effectiveness. Questionnaires were used to obtain daily assessments of each lecture and each lecturer and a general assessment of the quality of the course. The goal of the study was to identify the participants’ learning needs and motivation, to evaluate the content of the course, quality of teaching and course organisation. Questionnaires were distributed to all 200 participants at the end of the three healthcare administration courses. Response rate was 93%. The study showed that the content of the four modules – healthcare policy and administration, quality management, HR management, and financial information management – as well as the selection of extremely competent Lithuanian and foreign lecturers and different teams from healthcare organisations, and good logistics was an important combination that enabled to successfully develop and implement the program’s strategy.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6293
Updated:
2018-12-20 23:10:20
Metrics:
Views: 28    Downloads: 1
Export: