Vietos savivaldybių muziejų interneto svetainių išsivystymo Lietuvoje vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietos savivaldybių muziejų interneto svetainių išsivystymo Lietuvoje vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of websitesʼ development of local governments’ museums in Lithuania
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2016, t. 15, Nr. 1, p. 126-142
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Internetas / Internet; Muziejai / Museums.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu Lietuvoje pastebima sparti muziejų interneto svetainių vystymosi tendencija, todėl ypač svarbūs tampa jų kokybės vertinimai. Straipsnio tikslas – įvertinti Lietuvos savivaldybių muziejų interneto svetainių išsivystymą taikant svetainių kokybės vertinimo metodą. Įvertinus muziejų interneto svetaines pagal patogumo, funkcionalumo, patikimumo ir efektyvumo dimensijas, sudarytas jų reitingas, atlikta miestų ir rajonų savivaldybių muziejų interneto svetainių kokybės lyginamoji analizė, nustatyti veiksniai, turintys įtakos savivaldybių muziejų interneto svetainių išsivystymui. Nustatyta, kad daugelis Lietuvos savivaldybių muziejų interneto svetainių yra ribinio išsivystymo lygio. Esminio skirtumo tarp miestų ir rajonų savivaldybių muziejų interneto svetainių išsivystymo pagal patogumo, funkcionalumo, patikimo ir efektyvumo dimensijas nenustatyta. Pažymėtina, kad labiausiai išvystyti yra kriterijai, susiję su informacijos suradimu ir sklaida, o interaktyvumo ir komunikacijos su lankytojais, socialinės įtraukties, techninių galimybių išvystymo kriterijai rodo gana žemą svetainių išsivystymo lygį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Muziejai; Interneto svetainės; Vietos savivaldybės; Svetainių kokybės vertinimo metodas; Museums; Websitesʼ development; Local governments; Web-site Quality Evaluation Method.

ENDuring recent years websites of various Lithuanian museums have been developing rapidly. Therefore, evaluation of their quality is becoming very important. The aim of this article is to evaluate the development of museumsʼ websites in Lithuania via Website Quality Evaluation Method. They were rated after evaluating convenience, functionality, reliability and efficiency dimensions. The comparative analysis of websites' quality of urban and district local governments` museums was made and the factors which have impact on development of museumsʼ websites were identified. Results show that the majority of websites of Lithuaniaʼs local government museums are developed on a limited level. No essential differences were found between website development level of urban and district local governments` museums judging their convenience, functionality, reliability and efficiency dimensions. It should be noted that the mostly developed aspects are related with locating and spreading the information. On the other hand, aspects which are related with interaction and communication with visitors, social inclusion, and technical possibilities display the low level of websitesʼ development. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.15.1.14699
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62912
Updated:
2019-01-10 11:33:03
Metrics:
Views: 31    Downloads: 3
Export: