Socialinių paslaugų vaikams ir proleminėms šeimoms teikėjų savivaldybėse gerosios patirties vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių paslaugų vaikams ir proleminėms šeimoms teikėjų savivaldybėse gerosios patirties vertinimas
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTBesikeičiantis socialinis, ekonominis, politinis gyvenimas įtakoja visas visuomenės gyvenimo sritis, keičia kiekvieno žmogaus gyvenimą. Visuomenėje išryškėjo sudėtingos socialinės problemos: nedarbas, šeimos institucijos irimas, skurdas, alkoholizmas, narkomanija, nusikalstamumas ir kita. Socialinės nesėkmės skaudžiausiai palietė šeimą ir joje augančius vaikus. Daugėja probleminių šeimų, kurios neužtikrina normalaus vaikų auklėjimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, kasmet didėja probleminių šeimų skaičius. 1998 m. tokių šeimų buvo užregistruota virš 14937, o jose gyveno 34328 vaikai, tai 2001 m. - 18672 šeimos ir 42820 vaikų. Vaiko teisių apsaugą šalyje pagal savo kompetenciją užtikrina valstybė ir jos institucijos, kurią nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kiti teisės aktai. Arčiausiai vaiko yra savivaldybė, kuriai tenka pagrindinės funkcijos pasirūpinti rizikos zonoje esančiu vaiku bei šeima. Siekiant išsiaiškinti, kaip Lietuvos savivaldybėse organizuojamas ir vykdomas socialinės pagalbos teikimas, buvo atliktas tyrimas. Šio tyrimo tikslas yra įvertinti, kaip teikiamos socialinės paslaugos vaikams ir probleminėms šeimoms Lietuvos savivaldybėse, o taip pat nustatyti savivaldybių gerąją patirtį ir paskatinti jas pasidalinti šia patirtimi su kitomis savivaldybėmis. Į anketos klausimus iš 60 savivaldybių atsakė 34, kurios sutiko pasidalinti gerąja patirtimi ar pageidavo perimti kitų pažangią patirtį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinių paslaugų vertinimas; Vaikai; Probleminė šeima; Savivaldybė; Geroji patirtis; Evaluation of social service; Children; Family at risk; Municipality; Good practice.

ENChanges in social, economical and political life affect all areas of public and individual lives. Society faces with serious social problems such as unemployment, cracking of traditional family concept, poverty, alcoholism, drug habits, criminality, etc. Social failures mostly affect families and children. The number of problem families, unable to ensure adequate breading of children, constantly increases. According to data disclosed by the Ministry of Social Security and Labour the number of such families becomes greater every year. If in 1998, 14937 problem families with 34328 children were recorded, then in 2001, these figures were 18672 and 42820 respectively. Protection of children’s human rights is guaranteed by the state and competent institutions designated by the Constitution of the Republic of Lithuania and other legal acts. Municipal institutions are those that perform basic functions in the area of taking care about children and risk families. The purpose of the research was to find out how Lithuanian municipal institutions organise and deliver social support. The research aimed to evaluate social services rendered to children and problem families in municipal institutions of Lithuania, identify good municipal practices, and stimulate its sharing with other municipalities. Thirty four municipalities (from 60) filled in the questionnaire and responded positively in regards to sharing their good practice and taking it over from others.

ISBN:
9955190299
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6280
Updated:
2013-04-28 16:23:41
Metrics:
Views: 28
Export: