Dalelytės "net" funkcijos ir vartosena dabartinėje rašytinėje lietuvių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dalelytės "net" funkcijos ir vartosena dabartinėje rašytinėje lietuvių kalboje
Alternative Title:
Particle "net": its functions and usage in contemporary standard written Lithuanian
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2015, t. 64, p. 79-100
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pabrėžiamoji dalelytė; Išskiriamoji dalelytė; Stiprinamoji dalelytė; Net; Diskurso žymiklis; Semantinis kirtis; Semantiniai atspalviai; Dabartinės rašytinės lietuvių kalbos tekstynas; Accentuating particle; Particularizing particle; Intensifying particle; Net; Corpus of the Contemporary Lithuanian Language; Discourse marker; Semantic stress; Semantic hues.
Keywords:
LT
Dabartinės rašytinės lietuvių kalbos tekstynas; Diskurso žymiklis; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Net; Semantika / Semantics.
EN
Accentuating particle; Corpus of the Contemporary Lithuanian Language; Discourse marker; Intensifying particle; Particularizing particle; Semantic hues; Semantic stress.
Summary / Abstract:

LTPer pastaruosius penkis dešimtmečius dalelytė net minima tarp dviejų semantinių grupių – išskiriamųjų bei stiprinamųjų – dalelyčių, tačiau kokias funkcijas dabartinėje lietuvių kalboje ji atlieka, niekada nebuvo detaliau tirta. Visgi atsižvelgiant į gausius vokiečių, anglų ir kitų kalbų dalelyčių tyrimus galima teigti, jog lietuviškosios yra nepelnytai užmirštos, tuo labiau kad lietuvių kalboje jų tikrai gausu. „Dabartinės rašytinės lietuvių kalbos tekstyne“, kurį sudaro 1 milijonas žodžių, rasta 1217 net pavyzdžių. Jų analizė parodė, kad ši dalelytė gali kur kas daugiau: ji ne tik šliejasi prie prasminio žodžio pabrėždama ar išskirdama jo reikšmę, bet ir kuria giluminius teksto saitus tarp pirmesnio bei paskesnio sakinio tada, kai užima pradinę poziciją, tačiau ir sakinio viduryje jai būdinga diskurso žymiklio funkcija, t. y. logiškai pagrįsti būtent tokį sakinių išdėstymą. Taip pat buvo nustatyta, kad dalelytė net dažniausiai eina prieš veiksmažodį, neretai neigiamąjį, kurio reikšmę ji dar labiau paryškina, o sakiniui suteikia papildomų semantinių atspalvių, tokių kaip nustebimas, netikėtumas ir pan. Kartais kalboje ši dalelytė gali atlikti semantinio kirčio vaidmenį, ypač kai svarbu akcentuoti tik tą žodį, sakinio dalį ar atskirą sakinį, prie kurio ji šliejasi. Palyginti su kitomis stiprinamosiomis pabrėžiamosiomis dalelytėmis, ji retai sudaro samplaikines dalelytes, vienas dažniausių jos junginių yra net ir, kuris pasižymi savita reikšme. [Iš leidinio]

ENDuring the last five decades works on linguistics place the particle net in either of two semantic groups: the particularizing and the accentuating. However, the question of its exact functions in current Lithuanian has never been studied in detail. But in view of the extensive research already done on particles in the German, English, and other languages, it may be asserted that Lithuanian particles have been unduly neglected, especially if one keeps in mind their great frequency in that language. In the Corpus of the Contemporary Lithuanian Language, which features a million words, there are 1,217 examples with net alone. Their analysis shows that the particle net not only modifies the significant word to emphasize or distinguish its meaning but also creates deep textual connections between earlier and later sentences when in one of them it is the first word; occasionally it performs the function of a discourse marker even in the middle of a sentence, logically justifying just such a distribution of sentences. It was also determined that net most often occurs before a (frequently negative) verb, emphasizing its meaning even more and providing the sentence with additional semantic hues, such as suprise, unexpectedness, and others. Sometimes this particle can perform the function of a semantic stress, especially when it is important to accentuate only that word, sentence part, or sentence which it modifies. In comparison to other intensifying accentuating particles, net rarely forms compound particles, although one of its most often occurring combinations is net ir, which has a specific meaning. [From the publication]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62788
Updated:
2019-01-04 11:44:17
Metrics:
Views: 29    Downloads: 7
Export: