"Privilegijuoti" vežėjo automobilių keliais atleidimo nuo atsakomybės pagrindai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Privilegijuoti" vežėjo automobilių keliais atleidimo nuo atsakomybės pagrindai
Alternative Title:
"Privileged" grounds for relief of a road carrier’s civil liability
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 2 (80), p. 90-99
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu Lietuvoje vežėjo automobilių keliais civilinė atsakomybė už krovinio būklę reglamentuojama LR Civiliniu kodeksu (CK), LR Kelių transporto kodeksu (KTK) ir Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR konvencija). [...] Jei krovinio vežimas tarptautinis, tai vežėjo civilinė atsakomybė išimtinai reglamentuotina pagal CMR konvenciją, o jei vežimas vietinis, tai vežėjo atsakomybei taikytini CK ir KTK. Minėtuose teisės aktuose numatyti skirtingi vežėjo atsakomybės pagrindai [...]. Straipsnyje nagrinėjamas skirtingas vežėjo civilinės atsakomybės pagrindas tarptautinėje privatinėje ir nacionalinėje teisėje, kuris lemia ir skirtingus vežėjo atleidimo nuo civilinės atsakomybės už žalą kroviniui pagrindus. Teigiama, jog rengiant įstatymus nebuvo atsižvelgta į tai, jog, skirtingai nei tarptautinės privatinės teisės aktuose, kur vežėjo atsakomybė objektyvi, nacionalinėje teisėje vežėjo atsakomybė galima tik esant kaltei, todėl "privilegijuoti" vežėjo atleidimo nuo atsakomybės pagrindai ir jų taikymo teisiniai padariniai nėra tapatūs. [...] Dėl šių priežasčių straipsnyje yra atskleistas CMR konvencijos 17 str. 4 p. a-f p. p. ir KTK 51 str. 2 d. 1-4 p. numatytų aplinkybių turinys bei paaiškinti šių aplinkybių turinio aiškinimo ir taikymo ypatumai, [...] taikymo teisiniai padariniai, kai aplinkybių, sudarančių "privilegijuotus" vežėjo atleidimo nuo atsakomybės pagrindus, poveikis kroviniui pagal CMR konvenciją lemia prezumpciją, kad žala kroviniui atsirado dėl priežasčių, už kurias vežėjas neatsako, o pagal KTK lemia prezumpciją, kad žala kroviniui atsirado nesant vežėjo kaltės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vežėjo atsakomybė; Carrier's liability.

ENCurrently, in Lithuania road carrier’s liability is regulated by the Civil Code (CC) of the Republic of Lithuania, the Road Transport Code (RTC), and the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR Convention). […] In case of international carriage, carrier’s liability is regulated by the CMR Convention, and in case of local carriage carriers liability falls under the provisions of the CC and the RTC. The legal acts mentioned above lay different baselines for carrier's liability [...]. The article analyses the differences of baselines for carrier's liability set forth in the international private and national legislation that release carriers from civil liability for freight damages. The author states that the publishers of the legal acts did not take into account that national legal acts make carrier’s liability possible only in cases of its fault, in contrary to the international ones where carrier’s liability is an objective issue; thus the privileged bases for carrier’s release from the responsibility and the legal bases for their application are different. [...] For this purpose, the article discloses the circumstances laid down in the CMR Convention article 4 clause a-f and the RTC article 51 part 2 clause 1-4, and particularities of their explanation and the application as well as […] legal outcomes of their application when the affect of the circumstances, being the privilege baseline for releasing carrier from responsibility, falls under the CMR presumption that the freight was damaged due to the circumstances beyond responsibility of the carrier and under the RTC presumption that the freight was damaged without the fault of the carrier.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Bendros CIM/SMGS teisinės sistemos kūrimo raida ir teisinė reikšmė / Vilius Nikitinas. Teisė. 2012, t. 83, p. 234-250.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6276
Updated:
2018-12-20 23:10:19
Metrics:
Views: 33    Downloads: 6
Export: