Neteisėtumas kaip valstybės deliktinės atsakomybės sąlyga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neteisėtumas kaip valstybės deliktinės atsakomybės sąlyga
Alternative Title:
Unlawfulness as a prerequisite of tort liability of the state
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 1 (79), p. 102-112
Keywords:
LT
Prancūzija (France); Lietuva (Lithuania); Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjama neteisėtumo kaip būtinos valstybės deliktinės atsakomybės sąlygos sąvoka. Straipsnyje keliamas pagrindinis klausimas - ar neteisėtumo sąvoka gali būti (o gal turi būti) suvokiama bei aiškinama vienodai sprendžiant viešosios atsakomybės klausimus bei kitų rūšių civilinės deliktinės atsakomybės klausimus, ar viešosios civilinės atsakomybės atveju turėtų būti taikomi kitokie, specialūs neteisėtum. standartai, o jei taip, - kokie. Lietuvos Respublikos teismų praktika analizuojamais klausimais nėra gausi, o mokslinės teisinės literatūros, kurioje būtų analizuojamos šiuo metu galiojančios Lietuvos valstybės deliktinę atsakomybę įtvirtinančios teisės aktų normos iš viso nėra, tad šiame straipsnyje daug dėmesio skiriama kelių autorės pasirinktų užsienio valstybių civilinės teisės teorijai bei teismų praktikai analizuojamu klausimu. Taip pat atskleidžiami pagrindiniai Lietuvos Respublikos teismų praktikoje pastebėti sunkumai nustatant valstybės institucijų bei pareigūnų veiksmų neteisėtumą ir remiantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės normų analize bei užsienio praktika, siūlomi galimi jų sprendimo variantai. Pagrindinis šio straipsnio tikslas - atskleisti neteisėtumo kaip valstybės deliktinės atsakomybės sąlygos problematiką, nurodant konkrečius teorinius bei praktinius probleminius aspektus ir pateikiant galimus sprendimo variantus. Siekiant iškelto tikslo taikyti pagrindiniai teisės mokslo tyrimo metodai: loginis-analitinis, gramatinis, lyginamasis, sisteminis ir kiti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Neteisėtumas; Viešoji atsakomybė; Unlawfulness; Public liability.

ENThis article analyses the concept of unlawfidness as a prerequisite of tort liability of the state. The main question raised in the article is whether unlawfidness should be (or must) be understood in the same meaning while solving questions of tort liability of the state and questions of tort liability of other kinds, or should other standards be applied in case of tort liability of the state, if yes - what kind of standards. As judicial practise of Lithuanian courts is a very scarce regarding these issues, and as there is no any legal literature which should analyse valid norms of Lithuanian laws regulating tort liability of the state, the main attention in this is article is drawn to the analysis of legal civil theory and judicial practice of foreign developed countries chosen by the author: England, United States of America, Germany and France. Legal theory called "legisprudence" developed by Belgian scientist Luc J. Wintgens is also presented in the article trying to show how new theories should substantiate possibility to questions acts of the modern state in respect of their lawfidness and unlawfulness. The article discloses the main problems found in the judicial practise of the Lithuanian courts while solving questions of unlawfulness of acts adopted (performed) by public institutions and officials and presents the possible answers to these problems. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6272
Updated:
2018-12-17 11:48:49
Metrics:
Views: 29    Downloads: 4
Export: