Grupių teisių ir teisėtų interesų teisminės gynybos problemos civiliniame procese

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Grupių teisių ir teisėtų interesų teisminės gynybos problemos civiliniame procese
Summary / Abstract:

LTGlobalizuojantis visuomeninėms ir ekonominėms sistemoms, prekių ir paslaugų vartojimui įgaunant masiškumo pobūdį, socialiniai ekonominiai reiškiniai daro įtaką vis gausesnių tokias pačias teises ar pareigas turinčių asmenų grupių teisėms ir teisėtiems interesams. [...] Civilinio proceso teisė turėtų atitikti materialinių civilinių teisinių santykių lygį ir būklę ir tokių santykių subjektams pasiūlyti adekvačias teisminės gynybos priemones. Straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos civilinio proceso teisėje įtvirtintos kelių asmenų arba asmenų grupių subjektinių teisių ir teisėtų interesų gynybos teisės institutai ir priemonės. [...] Lietuvoje procesinio bendrininkavimo ir procesinio atstovavimo institutai, civilinių bylų sujungimas ir prokuroro bei valstybės ir savivaldybės institucijų ieškinys viešajam interesui ginti yra reglamentuoti civilinio proceso ir kitų įstatymų normomis, todėl juos taikyti kelių asmenų ir asmenų grupių teisėms ir teisėtiems interesams ginti nėra labai problemiška, jeigu tik ginamų asmenų skaičius nėra pernelyg didelis. Civilinio proceso teisės teorijoje grupės ieškinio institutas yra laikomas procesinio bendrininkavimo ir procesinio atstovavimo savotiška sinteze. [...] Grupės ieškinio institutas pasižymi originalumu, nes apima procesinio bendrininkavimo be visų bendrininkų įtraukimo į procesą ir procesinio atstovavimo, neturint formalių įgaliojimų, institutus. Todėl procesinio bendrininkavimo ir procesinio atstovavimo institutų santykio su grupės ieškinio institutu moksliniai teisiniai tyrimai padeda geriau pažinti grupės ieškinio instituto ypatybes.Reikšminiai žodžiai: Grupės ieškinys; Class action.

ENAs the social and economic systems are being globalized and use of goods and services acquires the mass character, the social economic phenomena influence the rights and legal interests of broader groups of persons, having the same rights and responsibilities. [...] The laws on civil proceedings should correspond to the level and state of material civil legal relations and offer the subjects of such relations adequate court remedies. The article examines the institutes and measures of the laws on protection of subjective rights and legal interests of several persons or groups of persons, provided for in the Lithuanian laws on civil proceedings. [...] Lithuanian institutes of procedural participation and representation, joining of civil cases and an action by a prosecutor and the state and municipal institutions for the purpose of protection of public interest are regulated by the norms of civil proceedings and other laws, therefore it is not very problematic to apply them for protection of rights and legal interests of several persons and groups of persons, with the exception of the cases when the number of protected persons is too large. In the theory of the civil proceedings the institute of group action is held a certain synthesis of procedural participation and representation. [...] The institute of group action characterizes with originality, since it covers the institutes of procedural participation without involving all the participants in the process and the procedural representation without official authorizations. Therefore the scientific legal studies of the relations between the procedural participation and procedural representation institutes with the group action institute help to learn the particularities of the institute of group action.

ISBN:
9955990406
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6267
Updated:
2013-04-28 16:23:30
Metrics:
Views: 25
Export: