Water resource management information system based on web services and distributed data warehouses

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Water resource management information system based on web services and distributed data warehouses
Keywords:
LT
Aplinkos informacinės sistemos; Tolydus vandens išteklių naudojimas; Vandens išteklių valdymas.
Summary / Abstract:

LTVandens išteklių valdymas yra svarbus klausimas, susijęs su aplinkos apsauga ir tvaria plėtra. Tyrimas yra skirtas organizuoti informaciją, reikalingą atpažinti kritines situacijas ir valdyti vandens išteklius. Straipsnyje aprašytas Vandens išteklių valdymo informacinės sistemos (VIVIS) vystymas, pagrįstas žiniatinklio paslaugomis ir portalu, kuriame yra išskirstytos duomenų saugyklos bei geografinių žemėlapių priemonės. Sistema kuriama pagal Europos Sąjungos Vandens išteklių valdymo direktyvos ir EIONET ReportNet tinklo valdymo infrastruktūros reikalavimus, vykdant Europos Sąjungos šalių narių aplinkos apsaugos įsipareigojimus vandens sektoriuje. Sistema yra realizuojama kaip interneto portalas, integruojantis dalyvaujančių šalių duomenų saugyklas ir dinamiškai valdomus atitinkamus įrankius ir funkcijas. Šios tinklo paslaugos leidžia vartotojams gauti informaciją apie aplinkos vandens išteklių valdymą, vandens sudėtį, išgaunamus ir išleidžiamus vandens kiekius. Portale realizuojamos paslaugos, leidžiančios gauti informaciją apie paviršinio vandens kokybę upėse ir ežeruose, giluminio vandens ir atskirų taškų išteklius, jų emisijas. Straipsnyje pateikiamas detalus pagrindinių vandens išteklių valdymo sistemos komponentų aprašas. Tolimesnė VIVIS portalo sėkmė priklausys nuo informacijos, kurią sistema sugebės pateikti vartotojams, todėl yra labai svarbu, kad sistema būtų nuolat prižiūrima ir duomenys būtų atnaujinami. Planuojama, kad sistema bus vystoma atsižvelgiant į augančius poreikius tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.Reikšminiai žodžiai: Aplinkos informacinės sistemos; Vandens išteklių valdymas; Tolydus vandens išteklių naudojimas.

ENThe paper presents some kind of evaluation, points to the possibilities of sustainable development, challenges now and in the future. The development of Water Resource Management Information System (WRMIS) based on Web Services and portal with distributed data warehouses and geographical map tools is described. The WRMIS has been developed in accordance with the EU Water Framework Directive and EIONET ReportNet infrastructure requirements to environmental Water sector reporting by EU member states. It is realised as a Web portal where users can receive information on environmental Water sector, combining data from the participating data warehouses and giving an opportunity to extract useful information by the use of available functions and tools. The WRMIS portal allows the access to information of data warehouses on the surface water quality in rivers and lakes, ground water, and point sources (emissions). The advantages of Web Service-based solution are presented and the direction of a further WRMIS development in the future is shown. [From the publication]

ISBN:
9955-28-041-7
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6259
Updated:
2013-04-28 16:23:26
Metrics:
Views: 21
Export: