Benchmarking for assessing performance of local authorities

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Benchmarking for assessing performance of local authorities
Alternative Title:
Lyginimo su etalonu modelio taikymas vertinant vietos savivaldos institucijų veiklą
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas lyginimo su etalonu modelio taikymo galimybės vertinant vietos savivaldos institucijų veikla. Paskutiniais dešimtmečiais svarbiausia iniciatyva pasaulyje tapo reformuoti ir modernizuoti vietos savivaldos institucijas. Nors yra specifinis nacionalinis vietos savivaldos institucijų reformos modelis, tačiau taip pat yra stiprios tarptautinės tendencijos vietos savivaldos paslaugų teikimo tobulinime - abiejų - veiklos standartų ir paslaugų planavimo ir įgyvendinimo tobulinimo mechanizmo. Viena svarbiausių priemonių vietos savivaldos institucijų reformoje yra lyginimo su etalonu modelio taikymas. Lyginant su nacionaliniu viešuoju administravimu, lyginimas su etalonu vietiniame lygmenyje yra metodologiškai santykinai lengvas ir nėra politiškai ginčytinas. Vietos savivaldos institucijų teikiamos paslaugos yra paprastai lyginamos su tam tikru bendruoju tobulumo modeliu arba palyginamos su paslaugomis panašių vietos savivaldos institucijų. Geras vietos savivaldos valdymas reiškia kokybišką veikla.net tik valdant viešąsias paslaugas taip, kad jos tenkintų vartotojų poreikius, bet ir įgalina vietos savivaldos administraciją išspręsti savo nuosavas problemas ir sukurti geresnę ateitį. Šiame straipsnyje siūloma, jog vietos savivaldos reformos turi vykti kartu su vietos savivaldos paslaugų teikimo tobulinimu. Šiam tikslui pasiekti yra nustatomi lyginimo su etalonu modelio kriterijai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etalono modelis; Vietos valdžios veiklos vertinimas; Benchmarking model; Local authorities assessment.

ENThe development of democratic and effective government at national levels remains one of the central tasks of transition in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. The sharing of expertise between countries can contribute significantly to the reform process in the region. Pursuing this goal, the Local Government and Public Service Reform Initiative has launched a series of discussion papers, which are distributed widely throughout Central and Eastern Europe. One important instrument of local government reforms has been benchmarking. Compared to the realm of national public administration, benchmarking at the local level is methodologically relatively easy and not as politically contentious. Local services are usually benchmarked against some generic excellence model or compared to the service provision of similar local authorities. However, most of the benchmarking ' criteria, models and methods which are currently available and which are being used to assess local service delivery no longer s it the needs of localities. Good local management implies high performance not only in managing local services so that they satisfy customers and taxpayers but also in enabling local communities to solve their own problems and to create better futures for their stakeholders. The article suggests that local government reforms need to go beyond the improvement of local service delivery. [From the publication]

ISBN:
9955-25-156-5
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6254
Updated:
2013-04-28 16:23:23
Metrics:
Views: 30
Export: