Socialinės politikos modeliavimas Europos integracijos procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės politikos modeliavimas Europos integracijos procese
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2006, Nr. 17, p. 29-41
Keywords:
LT
Graikija (Greece); Ispanija (Spain); Italija (Italy); Izraelis (Israel); Portugalija (Portugal); Lietuva (Lithuania); Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions; Socialinė politika / Social policy.
Summary / Abstract:

LT[...] 9-o dešimtmečio pradžioje pasaulinėje ir Europos socialinėje politikoje [...] įvyko paradigminis lūžis, kuris sąlygojo vis greitesnį liberalių marginalinių sistemų plitimą. [...] Lietuvos socialinės apsaugos modelį nulėmė dominuojanti valstybinio socialinio draudimo sistema, veikianti einamųjų įmokų-išmokų pagrindu. [... ] [Jame aptinkamos ir] klientelistinio modelio savybės, kurios buvo būdingos sovietiniam laikotarpiui, o dabartiniu metu yra būdingos Pietų Europos ir Lotynų Amerikos šalims. Susumavus visas Lietuvos socialinės apsaugos savybes daugiausiai panašumo ji turi į Pietų Europos modelio šalis, ypač į Graikiją ir Portugaliją, tačiau mažiau – į Italiją ir Ispaniją. Todėl metodologiškai yra labai svarbu įsivaizduoti ir suprasti Pietų Europos socialinį modelį. Atskiro aptarimo reikalauja Šiaurės Europos ir kontinentinės Europos modelių raida. [...] straipsnio autorius linkęs teigti, kad globalizacija ir europeizacija Šiaurės Europoje vaidina labiau neigiamą vaidmenį, nes skandinaviškos universalaus pobūdžio, daug išlaidų reikalaujančios socialinės apsaugos sistemos tiek metodologiškai, tiek ir praktiniu požiūriu prieštarauja ekonominės globalizacijos logikai. [...] iš visų europietiškų socialinių modelių labiausiai su krizinėmis pasekmėmis susiduria bismarkinis korporatyvinis, nuo buvusio dalyvavimo darbo rinkoje priklausantis valstybinio socialinio draudimo modelis. Lietuvos socialinės apsaugos sistemos reformatoriams yra būtina atsižvelgti į šį nepalankų faktą, nes Lietuvos socialinės apsaugos sistema daugiausia remiasi būtent tokiu – bismarkiniu korporatyviniu (Sodros tipo) modeliu. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Socialinės politikos modeliai; Socialinė apsauga; Socialinė integracija; Social policy models; Social security; Social integration.

ENIn the early 1990s, the global and the European social policies experienced a paradigmatic turning point, which brought an accelerating spread of liberal marginal systems. The social security model of Lithuania was determined by the dominant state social insurance system, which functions on the basis of current contributions and benefits. It possesses the some of the features of the clientelist model, which was typical to the Soviet period and is currently characteristic to South European and Latin American countries. Generally, the Lithuanian social security is most similar to that in countries with the South European model, especially Greece and Portugal, and somewhat less – Italy and Spain. Therefore, methodologically it is very important to imagine and understand the social model of Southern Europe. The development of North European and continental models requires a separate discussion. The author of the article is inclined to argue that globalisation and Europeanization plays a rather negative role in Northern Europe because the costly Scandinavian universal social security systems both methodologically and practically contradict the logic of economic globalisation. Among all the European social models, the most critical consequences are felt by the corporative Bismarckian model, i.e. the state social insurance model that depends on previous participation in the labour market. The reformers of the social security system of Lithuania must take into account this unfavourable fact because Lithuania’s social security system is mostly based on precisely this kind of model – the corporative Bismarckian model.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6250
Updated:
2018-12-17 11:48:47
Metrics:
Views: 49    Downloads: 14
Export: