Profesorius Bronius Genzelis - mąstančios ir pilietiškai atsakingos asmenybės ugdytojas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesorius Bronius Genzelis - mąstančios ir pilietiškai atsakingos asmenybės ugdytojas
Alternative Title:
Professor Bronius Genzelis - Educator of a Conscious and Civically Responsible Personality
In the Book:
Imperijai griūvant : žmonės, įvykiai, procesai / Bronislavas Genzelis. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2006. P. 209-215
Keywords:
LT
19 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTB.Genzelio knygoje „Imperijai griūnant. Žmonės, įvykiai, procesai“ (Vilnius, 2006) skelbiami tekstai interpretuojami kaip atskleidžiantys savarankišką, pilietiniu požiūriu brandžią autoriaus asmenybę, gebėjusią analizuoti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ištakų įvairovę, labai aktyviai dalyvavusią to visuomeninio judėjimo formavime. Į skelbiamus tekstus žvelgiama kaip į įžvalgaus ir įvykių branduolyje veikusio asmens liudijimus, kurie yra istorijos šaltiniai iš esmės papildantys to meto dokumentų informaciją. Aptariama knygos autoriaus asmenybės bruožų, jo patirties, sukauptos, kaip filosofijos istorijos ir istorijos tyrėjo, vaidmuo Lietuvos visuomenės pilietinei brandai, tautinio sąjūdžio ir politikos krypties formavimui XX a. paskutinį ketvirtį ir XXI a. pradžioje. Modernios pilietinės visuomenės formavimuisi ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio brandinimui buvo pasiremta B.Genzelio Lietuvos XIX a. istorijos tyrimams pritaikytu visuomenės sąjūdžio, kaip kultūrinio ir visuomeninio reiškinio, konceptu, jo įvesta į Lietuvos istoriografiją kultūrų sąveikos teorija, įvairiašake kartu su bendraminčiais vykdyta pasaulinės filosofijos raidos sklaida. Skelbiami tekstai liudija ypatingą autoriaus asmenybės gebėjimą justi savo meto visuomenės reikmes, atsakomybę už nacionalinės kultūros likimą ir apibūdina dalies Lietuvos inteligentijos vaidmenį atkuriant Lietuvos valstybę 1990 metai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pilietinis; Asmenybė; Ugdymas; B. Genzelis; Civil; Individ.

ENThe texts published in B. Genzelis’ book Falling Empire. People, Events, Processes. (Vilnius, 2006) can be seen as revealing the author’s personality as an independent, civically mature person capable of analyzing the variety of beginnings of the Lithuanian Reform Movement Sąjūdis and who very actively participated in the formation of this public movement. The published texts are seen as a testimony of an insightful person who acted in the thick of the events. These texts are a source of history, essentially complementing the documented information of that period. They include the personal traits of the book’s author, his experience as a researcher of history and the history of philosophy, his contribution to the maturity of the Lithuanian civic society, in the national movement and formation of political direction in the last quarter of the 20th century to the beginning of the 21st century. Genzelis’ research of 19th century Lithuanian history was used for the formation of the modern Lithuanian society and the Lithuanian Reform Movement Sąjūdis, it was applied to the public movement as a cultural and public phenomenon concept, and introduced into Lithuania’s historiography theory of interaction between cultures. The published texts prove the author’s special capability to feel the important needs of the society, his responsibility for the fate of the national culture, and define his role as part of Lithuania’s intelligentsia in restoring the state of Lithuania in 1990.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6246
Updated:
2020-10-22 07:59:24
Metrics:
Views: 35
Export: