Čekoslovakijos sklandytojai Nidoje 1937 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Čekoslovakijos sklandytojai Nidoje 1937 metais
Alternative Title:
  • Gliders of Czechoslovakia in Nida in 1937
  • Czechoslovak glider pilots in Nida in 1937
In the Journal:
Lietuva ir Čekija. 2006, Nr. 11-12, p. 110-127
Keywords:
LT
Čekoslovakijos sklandytojai; Nida; Sklandytojų mokykla.
EN
Czechoslovak Glider Pilots; Nida; Gliding school.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis parašytas remiantis Jono Pyragiaus atsiminimais, Lietuvos centrinio valstybės archyvo Švietimo ministerijos, Lietuvos pasiuntinybės Londone bei LR Ministrų kabineto fondų, tuometinės spaudos bei įvairių informacinių leidinių duomenimis. Tyrimas padeda plačiau pažvelgti į Čekoslovakijos piliečių traukos į Lietuvą priežastis, atskleisti Lietuvos ir Čekoslovakijos aeroklubų bendradarbiavimo aspektus, taip pat – Lietuvos ir užsienio sklandytojų bendravimo ir gyvenimo mokyklos bendrabutyje įsimintiniausius momentus. Straipsnyje įgyvendinami trys tikslai: išsiaiškinama kodėl būtent 1937 m. Nidos sklandymo mokykla tapo užsieniečių traukos centru; nagrinėjamas Čekoslovakijos piliečių atsiradimo Nidos sklandymo mokykloje 1937 m. aplinkybės; atskleidžiami lietuvių ir čekų pilotų įspūdžiai sklandymo sklandytojų mokykloje.

ENThe article is written on the basis of reminiscences of Jonas Pyragius, the data of the Lithuanian Central State Archives, the Ministry of Education, Lithuanian Embassy in London and the stocks of the Cabinet of Ministers of the Republic of Lithuania, as well as the data of the then press and various information publications. The investigation helps to look deeper into the causes of attraction of the citizens of Czechoslovakia to Lithuania, to reveal aspects of co-operation between the aero clubs of Lithuania and Czechoslovakia, as well as the most memorable moments of co-operation between Lithuanian and foreign gliders and their life at the schools hostel. Three main objectives are implemented in the article: it is elucidated why it was in 1937 that Nida school of gliding became the centre of attraction of foreigners; the circumstances of appearance of Czechoslovakian citizens at Nida school of gliding in 1937 are considered; impressions of Lithuanian and Czechoslovakian gliders and their life at the school of gliding are revealed.

ISSN:
1648-3944
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6238
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 39
Export: