Pozityvizmo atspindžiai Evaldo Nekrašo politikos teorijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pozityvizmo atspindžiai Evaldo Nekrašo politikos teorijoje
Alternative Title:
Reflections of positivism in the political theory of Evaldas Nekrašas
In the Journal:
Problemos. 2015, t. 88, p. 36-43
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama pozityvizmo įtaka Evaldo Nekrašo politikos teorijai. Bandoma nustatyti, ar mąstytojo darbuose, skirtuose politikos teorijai, galima rasti pozityvizmui būdingų nuostatų. Teigiama, kad Nekrašo santykis su pozityvizmu nėra vienareikšmis. Viena vertus, mąstytojui priimtina pozityvistams būdinga faktų ir vertybių atskyra, antimetafizinė nuostata, empiriškai orientuoto mokslinio žinojimo sureikšminimas, todėl konstatuojama, kad Nekrašo politikos teorijai pozityvizmas padarė didelę įtaką. Kita vertus, profesorius atmeta pozityvistinį gamtos ir socialinių mokslų vienovės principą ir, regis, nepritaria pozityvizmo nuostatai, kad filosofija turi būti grynai mokslinė. Pamatinių pozityvizmo ir moderniųjų gamtos mokslų principų išskyrimas liudija, kad Nekrašo teorizavimas neišsitenka vien pozityvistinės filosofijos rėmuose, nors ir yra akivaizdžiai jos paveiktas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nekrašas; Politikos teorija; Politinė filosofija; Pozityvizmas; Evaldas Nekrašas; Nekrašas; Political philosophy; Political theory; Positivism.

ENThe aim of this article is to discuss the influence of positivism on political theory of Evaldas Nekrašas. The relation between Nekrašasʼ political theory and positivism is ambiguous. On the one hand, the philosopher accepts a positivist distinction between facts and values as well as the anti-metaphysical attitude and the claim that only scientific knowledge based on empirical facts is exact and real. All these allow to state that political theory of Nekrašas was strongly influenced by positivism. On the other hand, the philosopher does not accept a positivist unity between knowledge acquired in natural and social sciences. Nekrašas reveals basic premises of positivism and modern natural sciences, therefore his philosophy crosses the boundaries of positivism. [From the publication]

DOI:
10.15388/Problemos.2015.88.8476
ISSN:
1392-1126; 2424-6158
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62341
Updated:
2020-01-02 16:01:56
Metrics:
Views: 40    Downloads: 3
Export: