Tinklaraščio medijos esminiai bruožai ir panaudojimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tinklaraščio medijos esminiai bruožai ir panaudojimo galimybės
Alternative Title:
Essential features and usability of blog media
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2014, Nr. 2 (67), p. 191-204
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tinklaraštis; Naujosios medijos; Socialinės medijos; Tinklaraščių bruožai; Blog; New media; Social media; Media features.
Keywords:
LT
Medijos / Media; Tinklaraščių bruožai; Tinklaraštis.
EN
Blog.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami esminiai tinklaraščio medijos bruožai ir jų nulemtos tinklaraščių panaudojimo galimybės. Tyrimas atliekamas, taikant teorinius indukcijos, dedukcijos, analogijos tyrimo metodus. Gilinamasi į naujųjų socialinių medijų istoriografiją, identifikuojamos tinklaraščių mokslinio tyrimo sritys, analizuojamos tinklaraščių turinio ypatybės, lyginami apibrėžimai ir klasifikacijos. Analizuojant naujųjų socialinių medijų istoriografiją, lyginami tinklaraščio apibrėžimai, apžvelgiamos tinklaraščių mokslinių tyrimų sritys, pristatomos tinklaraščių klasifikacijos, apibūdinamos tinklaraščių medijos savybės, analizuojamos šios medijos panaudojimo galimybės. Neilga tinklaraščio medijos atsiradimo ir gyvavimo istorija ir įvykęs šios medijos naudojimo statistikos šuolis rodo mediją tampant realia, nematoma pasaulio pažinimo dalimi. Teoriniai analizuojamos medijos apibrėžimai nevienareikšmiški, tačiau jie išskiria konkrečiai medijai būdingas savybes, kurios lemia jos populiarumą ir išskirtinumą. Tai pasireiškia esminiais tinklaraščio medijos bruožais, kurie ir lemia plačias jo panaudojimo galimybes. Skaitytojus tinklaraščiai domina skelbiamo turinio autentiškumu, drąsa ir tiesioginio atgalinio ryšio paprastumu. Kuriantiesiems tinklaraščius ši medija patraukli dėl nesudėtingų kompiuterinio programavimo galimybių, galimybės tiesiogiai pasiekti auditoriją ir su tuo susijusios saviraiškos ir / ar profesionalumo siekio galimybės.

ENThe article analyzes the essential features of the blogging media and their ability to use blogs. The study is carried out using theoretical methods of induction, deduction, and analogy. It focuses on the historiography of new social media, identifies the areas of research in blogs, analyzes blogging content features, and compares definitions and classifications. Analyzing the historiography of new social media, comparing blog definitions, reviewing blogging research areas, presenting blog classifications, describing blogging media properties, analyzing the possibilities of using this media. The history of the emergence and existence of a blog and the recent leap in the use of this media show that media is becoming a real, invisible part of knowledge of the world. The theoretical definitions of the analyzed media are ambiguous, but they distinguish specific features of the media that determine its popularity and singularity. It manifests itself as an essential feature of the blogging media, which determines the broad potential of its use. Blog readers are interested in the authenticity, courage and straightforward feedback of published content. For bloggers, this media is attractive due to easy computer programming capabilities, direct access to the audience and the potential for self-expression and / or professionalism associated with it.

DOI:
10.15181/tbb.v67i2.854
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62289
Updated:
2019-02-19 20:53:27
Metrics:
Views: 104    Downloads: 20
Export: