Verba divskaitla formas mūsdienu dienvidrietumu aukštaišu izloksnes

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Latvių kalba / Latvian
Title:
Verba divskaitla formas mūsdienu dienvidrietumu aukštaišu izloksnes
Alternative Title:
Dual forms of verbs in contemporary sub-dialect of the Southern part of Western Highlanders
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2006, P. 11-17
Keywords:
LT
Jurbarkas; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Pagėgiai; Smalininkai; Šakiai; Veliuona; Viešvilė; Lietuva (Lithuania); Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas veiksmažodžio dviskaitos formų paplitimas dabartinėse pietvakarinėse lietuvių tarmėse. Minimos dviskaitos formos gausiausiai vartojamos šiaurinėse vakarų aukštaičių kauniškių šnektose: apie Šakius, Jurbarką bei Klaipėdos krašte apie Smalininkus, Viešvilę, Pagėgius. Daugiausia dviskaitos formų randama veliuoniškių ir zanavykų šnektose. Kauniškių pietinėse šnektose veiksmažodžio dviskaitos formos vartojamos rečiau arba visai nevartojamos. Lietuvių kalbos veiksmažodžio dviskaitos pirmojo asmens formoms būdinga galūnė -va, kilusi iš *-vā, o antrojo – -ta, kilusi iš *-tā. Atitinkamos sangrąžinės formos sudaromos su galūnėmis -vos ir -tos. Kaip parodė tarminių įrašų ir tekstų analizė, kauniškių šiaurinės dalies atstovai vartoja beveik visas dviskaitos paradigmos formas, pvz.: es. l. sukava, sukavos; sukata, sukatos; būt. k. l. sukova, sukovos; sukata, sukatos; būt. dažn. l. sukdavova, sukdavovos; sukdavova, sukdavotos; būs. l. suksiva, suksivos suksita, suksitos. Laisvai vartojamos ir kitų nuosakų formos: liep. n. sukiva, sukivos; sukita, sukitos; tar. n. suktuva / suktova / (suktumėva), suktuvos / suktovos / (suktumėvos); suktuta / suktota / (suktumėta), suktutos / suktotos / (suktumėtos). Priklausomai nuo tekstų turinio, daugiausia vartojama tiesioginės nuosakos būtojo kartinio laiko pirmojo asmens formų. Šnektose iki šiol yra aiškiai išlaikyta veiksmažodžio dviskaitos – daugiskaitos opozicija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Veiksmažodis; Dviskaita; Šnekta; Verb; Dual number; Subdialect.

ENThis article discusses the distribution of the dual form of verbs in south-western dialects of modern Lithuanian. These dual forms are widely used in the sub-dialects of north-western Aukštaitija, Kaunas region: also around Šakiai, Jurbarkas and in the Klaipėda area around Smalininkai, Viešvilė and Pagėgiai. The most use of dual forms is found in the speech of people from around Veliuona (north bank of the Nemunas) and Zanavykija (south bank of the Nemunas). In the southern sub-dialects of the Kaunas region, the dual form of verbs is used more rarely or not at all. In Lithuanian, the dual form of verbs is characterised by using first person forms ending in -va (from an earlier *-vā), and second person forms ending in -ta (from an earlier *-tā). The corresponding reflexive forms end in -vos and -tos. An analysis of recorded dialectal speech and text shows that speakers of northern Kaunas region sub-dialects use almost all the dual forms of the verb paradigm, e.g. present indicative tense sukava, sukavos; sukata, sukatos; past tense sukova, sukovos; sukata, sukatos; past frequentative tense sukdavova, sukdavovos; sukdavota, sukdavotos; future tense suksiva, suksivos; suksita, suksitos. The forms of other verbal moods are also freely used: imperative sukiva, sukivos; sukita, sukitos; conditional suktuva / suktova / (suktumėva), suktuvos / suktovos / (suktumėvos); suktuta / suktota / (suktumėta), suktutos / suktotos / (suktumėtos). Depending on the contents of the text, the forms most used are the indicative mood past frequentative tense first person forms. These dialects still maintain a clear distinction between the dual and the plural forms of the verb.

ISBN:
9984143368
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6228
Updated:
2013-04-28 16:23:07
Metrics:
Views: 33
Export: