Ligonių pavadinimai aiškinamuosiuose žodynuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ligonių pavadinimai aiškinamuosiuose žodynuose
In the Journal:
Linguistica Lettica. 2006, 15, p. 112-127
Keywords:
LT
Semantika / Semantics; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTSiekiant sistemiškai pateikti asmenų pavadinimus „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“, atliktas nedidelis tyrimas. Tyrinėtas daiktavardžių, pavadinančių asmenis pagal jų sergamas ligas, įvairius (ppr. žalingus) polinkius, potraukius ir pan., pateikimas vienuolikoje įvairių kalbų (lietuvių, latvių, rusų, lenkų) ir tarptautinių žodžių žodynų. Daugiausia domėtasi šių daiktavardžių definicijomis. Nustatyta, kad minėtos semantinės grupės žodžiai apibrėžiami įvairiai – vartojant jų definicijose daiktavardžius žmogus ar asmuo, įvardį (tas,) kas, pateikiant vieną ar kelis sinonimus (vietoj definicijos ar ją papildant); be to, kai kuriais atvejais definicijose minėtų pagrindinių daiktavardžių ar įvardžio funkcijas tarsi perima dalyviai sergantis, turintis, vartojantis arba būdvardis больной. Siūloma „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“ šiuos asmenų (ligonių) pavadinimus apibrėžti vienodai, jų definicijose vartojant daiktavardį žmogus; kiek įmanoma, suvienodinti reikšmių ir jų atspalvių skyrimą ir kt. Pabrėžta, kad leksikografinio sistemiškumo principo sunku laikytis, jei žodynas rašomas ir redaguojamas abėcėliškai. „Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“ buvo pradėtas rašyti, o vėliau redaguojamas (iš dalies) semantiniu principu, tam tikromis semantinėmis žodžių grupėmis, todėl tikėtina, kad daugelio ankstesniuose žodynuose pasitaikiusių formalių ir dalykinių netolygumų bus išvengta. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aiškinamasis žodynas; Ligonių pavadinimai; Semantinė grupė; Daiktavardžio definicija; Defining dictionary; Designations of patients; Semantic group; Definition of noun.

ENTo present names of persons in the Dictionary of Standard Lithuanian more systematically, a small piece of research has been carried out. It mainly covers the investigation of nouns referring to persons according to their diseases, addictions etc. in eleven languages (Lithuanian, Latvian, Russian, Polish, etc.) and various dictionaries of international words. The research focused on the definitions of nouns. It has been established that the words of the above-mentioned semantic group are defined in various ways: by employing the nouns žmogus, asmuo, the pronouns tas, kas, or one or more synonyms in their definitions. In some cases the functions of the above-mentioned main nouns or pronouns are taken over by the participles sergantis, turintis, vartojantis or the adjective больной. The author proposes that the Dictionary of Standard Lithuanian should provide unified definitions of the names of these persons by employing the word žmogus; moreover, the number of meanings and shades of meaning should be established on a similar basis. The author of the publication has emphasised that it is very difficult to consistently follow the principle of lexicography in a systematic way, particularly if the dictionary is written and edited in alphabetical order. Originally, the Dictionary of Standard Lithuanian was written following the semantic principle; it was later edited in accordance with the same principle, following the sequence of semantic groups of words; hence a high probability of avoiding the formal and content discrepancies found in previous dictionaries, if the same principle is preserved.

ISSN:
1407-1932
Related Publications:
Lietuvių kalbos žodynas.. Vilnius ; Kaunas, 1968-2002. 20 t.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6223
Updated:
2013-04-28 16:23:04
Metrics:
Views: 30
Export: