Библиографоведение в Вильнюсском университете

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Библиографоведение в Вильнюсском университете
Alternative Title:
  • Bibliography science at Vilnius University
  • Бiблiографознавство у Вiльнюському унiверситетi
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTBibliografijos dėstymas Lietuvoje turi senas tradicijas. Prof. Gotfrydas Ernestas Grodekas pradėjo skaityti bibliografijos kursą 1805 m. XX a. pradžioje bibliografija pradeda domėtis lietuviai studentai, besimokantys Peterburgo universitete. Prieškario Lietuvoje bibliografijos klausimų nagrinėjimu ir populiarinimu mažai kas rūpinosi. Su pertraukomis bibliografijos kursai buvo skaitomi Kauno universitete ( Vaclovas Biržiška ir kt.). Straipsnyje apžvelgtos 1949–2005 metų laikotarpiu bibliotekininkystės studijose skaitytos bibliografijos disciplinos. Nustatytas jų eiliškumas, kursų, pavadinimų ir turinio kitimas atskirais laikotarpiais. Bibliografijos disciplinos buvo skaitomos nenutrūkstamai per visą 56 metų laikotarpį. Iš viso bibliografijos kursus skaitė 32 dėstytojai, iš jų 20 etatinių ir 12 dėstytojų – valandininkų. Per 1949–2005 metus buvo perskaityta 49 įvairios bibliografijos disciplinos. Jos skyrėsi valandų skaičiumi ir dėstymo reguliarumu. Pastarajame dešimtmetyje pasirodė 44 lietuviškos bibliografijos kursams skirtos mokymo priemonės. Tiek daug bibliografijos disciplinoms skirtų mokymo priemonių nebuvo išleista nė viename ankstesniame laikotarpyje. Bibliografijos žinių dėstymas pakėlė bendrą ir kultūrinį studentų lygį ir įpratino savarankiškai dirbti mokslo tiriamąjį darbą. Naujų technologijų pritaikymas bibliografijoje suteikė naujas galimybes apdorojant dokumentus ir atliekant įvairiapusę jų paiešką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Kursai; Bibliography science; Book science; Courses.

ENThe traditions of bibliography teaching in Lithuania are fairly old. Professor G. E. Groddeck was the initiator of the course on bibliography in 1805. In the beginning of the 20th century bibliography came to be interesting to the Lithuanian students studying at Petersburg University. In pre-war Lithuania, research and popularization of bibliographic issues was of scarce concern. There were broken courses on bibliography delivered at Kaunas University (V. Biržiška, etc.). The article overviews the bibliographic disciplines taught as library science from 1949-2005, determines their sequence, variation of courses, course names and contents during different periods. Disciplines of bibliography were delivered continuously during the entire 56 year period. In total, these courses were taught by 32 professors, 20 of whom were regular lecturers and 12 term workers. From 1949-2005, 49 various bibliography-related disciplines were taught. They differed in the number of hours and regularity of teaching. Over the latter decade 44 units of Lithuanian teaching material were meant for bibliography courses. This amount of teaching material meant for bibliography disciplines had been never published during earlier periods. Teaching of bibliographic information improved the general and cultural level of students and helped them to habituate to independent research work. Application of new technologies in bibliography established new possibilities to process documents and conduct multidimensional search of them.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6216
Updated:
2020-07-30 10:13:09
Metrics:
Views: 22
Export: