Probleminis mokymas rengiant nusikaltimų tyrimo pareigūnus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Probleminis mokymas rengiant nusikaltimų tyrimo pareigūnus
Alternative Title:
Application of problems-related contemplation methods to the training of crime investigation officers
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2004, Nr. 62 (54), p. 18-26
Keywords:
LT
19 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos probleminio mąstymo ugdymo galimybės rengiant nusikaltimų tyrimo pareigūnus. Autorius, remdamasis išanalizuota nuo XIX a. įvairių šalių teisine pedagogine ir psichologine literatūra, prieina prie išvados, kad nusikaltimų tyrimas yra gnoseologinis, taip pat ir situacinis-probleminis procesas, kurio pagrindinis „veikėjas“ yra nusikaltimų tyrėjas. Tik nuo jo sugebėjimo išspręsti susidariusias problemines tyrimo situacijas priklauso nusikaltimo tyrimo sėkmė. Siekdamas tinkamai mokėti spręsti nusikaltimų tyrimo situacijas, tyrėjas pirmiausia turi perprasti tinkamo probleminio mąstymo pagrindus bei išsiugdyti atitinkamus gebėjimus ir įgūdžius. Autoriaus nuomone, šiuos uždavinius gali padėti išspręsti nusikaltimų tyrėjų rengimo procese įdiegta probleminio (tiriamojo) mokymo koncepcija. Straipsnyje autorius aptaria kai kuriuos probleminio mokymo metodus: situacinį modeliavimą bei sinektiką.Reikšminiai žodžiai: Problemų sprendimo technika; Sinektika; Technic of the problems decision; Synectics.

ENThe article discusses the opportunities for developing problem-oriented thinking in training criminal investigators. On the basis of the analysis of legal pedagogical and psychological literature since the 19th century, the author argues that crime investigation is a gnoseological as well as a situational/ problem-oriented process, in which the crime investigator plays the main role. The success of crime investigation depends solely on the investigator’s ability to solve the arising problematic investigative situations. In order to reach correct solutions to crime investigation situations, the investigator must first grasp the foundations of problem-oriented thinking and develop appropriate abilities and skills. In the author’s opinion, the introduction of problem-oriented (investigative) training in the process of training crime investigators may help achieve these tasks. In the article, the author discusses some of the methods of problem-oriented training: situational modelling and synectics.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6208
Updated:
2018-12-20 23:01:03
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: